Tegoroczny Kongres w Krakowie podzielony został na dwa dni tematyczne. Pierwszy – polityczny –koncentrował się na tematach dotyczących przyszłości delegowania pracowników, bardzo ważnej dla polskiej gospodarki. Dzień drugi poświęcony został praktycznym problemom prawnym związanym ze świadczeniem usług poza granicami kraju.

Uczestnicy EKMP ostrzegali przede wszystkim przed nowym kształtem dyrektywy o delegowaniu pracowników, która zwiększy koszty polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w takich krajach jak Niemcy czy Francja o nawet 30% w stosunku do podmiotów lokalnych. Wiele polskich firm upadnie, co postawi pod znakiem zapytania nawet do kilkuset tysięcy miejsc pracy. Dotyczy to wielu branż – od inżynierii i budownictwa, przez ICT, BPO aż po transport.

Pod hasłami wyrównywania warunków pracy powstaje w Europie nowy mur pomiędzy tzw. Starą i Nową Unią. Bruksela próbuje w ten sposób odebrać argumenty francuskim i belgijskim populistom, którzy w rosnącej konkurencyjności usługodawców z Polski widzą przyczynę swoich problemów gospodarczych. To bardzo smutne, bo właśnie teraz Europie najbardziej potrzebna jest jedność, współdziałanie i silny, konkurencyjny rynek wewnętrzny – wyjaśnia Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy i Ekspert rynku pracy w Grupie ATERIMA.

Gościem specjalnym EKMP była już po raz drugi Marianne Thyssen – komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników odpowiedzialna za delegowanie pracowników do 2019 r. Poza nią w gronie prelegentów znaleźli się najważniejsi europejscy urzędnicy, politycy i decydenci reprezentujący polski rząd, Parlament Europejski, Główny Inspektorat Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Inicjatywa Mobilności Pracy.

Kongres został wyróżniony wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, a także patronatami honorowymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju. Partnerem merytorycznym wydarzenia zostały między innymi Rada Dialogu Społecznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat IV EKMP znaleźć można na stronie: www.ekmp.pl