Powyższa data to ustawowo obowiązujący termin na przesłanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

PIT-y otrzymają Państwo na swoje adresy domowe w Polsce, listem poleconym.