Powyższa data to ustawowo obowiązujący termin na przesłanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-y otrzymają Państwo od nas listem poleconym.