Czas pandemii przyniósł ze sobą niemałą rewolucję na światowych rynkach pracy. Wiele z zatrudnionych osób w pośpiechu rezygnowało z pracy u obecnego pracodawcy, by czym prędzej wrócić do miejsca zamieszkania w obawie przed możliwością zarażenia się COVID-19.

Z kolei długi czas izolacji sprawił, że wiele osób zapragnęło odmiany i zaczęło znów poszukiwać zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. W efekcie wiele polskich firm zaczęło borykać się z brakami kadrowymi.

Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji może być zatrudnianie cudzoziemców na terytorium Polski. Jak wygląda ten proces? Czy jest skomplikowany?

Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Proces legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce wymaga dopełnienia określonych formalności ze strony pracodawcy tj.:

 1. Uzyskanie odpowiedniego dokumentu, który uprawnia cudzoziemca do pracy na terenie Polski:
 • zezwolenie na pracę cudzoziemca,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 1. Podpisanie z obcokrajowcem umowy, której tłumaczenie jest dla niego w pełni zrozumiałe.
 2. Skopiowanie dokumentu pobytu cudzoziemca.
 3. Zatrudnianie na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu.
 4. Zgłoszenie obcokrajowca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia.

Zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce

Każdy obcokrajowiec chcący podjąć pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega konieczności posiadania zezwolenia na wykonywanie pracy (z wyjątkiem osób, które na mocy przepisów są z tego zwolnione). O wydawanie zezwoleń stara się pracodawca u właściwego wojewody. W przypadku zezwolenia na pracę sezonową pracodawca ma obowiązek wystąpić o wydanie zezwolenia do starosty (powiatowy urząd pracy).

W przypadku pracowników podchodzących z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, pracodawca może zatrudnić pracowników bez zezwolenia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Legalizowanie pobytu pracownika zagranicznego na terytorium RP

By praca obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej była możliwa, musi on posiadać tytuł pobytowy, o który ubiega się osobiście. Do legalnej pracy w Polsce są uprawnieni cudzoziemcy, którzy posiadają:

 • wizę (z wyłączeniem wizy turystycznej),
 • złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy (lub innego dokumentu pobytowego) wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Możliwość taką mają także te osoby, które przebywają w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

Zatrudnienie cudzoziemców za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Zatrudnienie cudzoziemców bez wątpienia jest dobrym rozwiązaniem dla firm borykających się z brakami kadrowymi, jednak wymaga dopełnienia określonych formalności. Co za tym idzie, wiąże się też z poświęceniem temu procesowi niemałej ilości czasu. Czy można temu jakoś zaradzić?

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie w tym przypadku z usług agencji pracy tymczasowej, która zajmie się całym procesem rekrutacji oraz wszystkimi formalnościami.

Ważnym aspektem jest wybranie tej agencji, która ma szerokie doświadczenie w rekrutowaniu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym wypadku możemy narazić swoją firmę na niemałe kłopoty, a pracowników na nielegalne wykonywanie swoich obowiązków.

Aterima Work zaufanym partnerem dla Twojego biznesu

Jako doświadczona agencja pracy wiemy, jak dobrze rekrutować pracowników zza granicy. W okresie pandemii nie poddaliśmy się panice i ze spokojem podeszliśmy do sprawy. Umożliwiło nam to wypracowanie optymalnych rozwiązań dla bezpieczeństwa naszych pracowników i satysfakcji klientów.

Zadbamy o to, by Twoja firma w możliwie szybkim czasie została wzbogacona o pracowników, których poszukujesz (także tych, którzy specjalizują się w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji). Zajmujemy się całą procedurą związaną z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo całość naszych usług zamyka się na jednej fakturze.

Wiemy także jak wykorzystać Tarczę Antykryzysową, by sprawnie przedłużać legalność pobytu i zezwoleń na pracę w niełatwych czasach pandemii.

Pamiętamy, że jednym z kluczy do sukcesu jest informowanie pracowników o wszelkich zmianach na bieżąco oraz obalanie fake newsów, które bezpodstawnie wzmagają ich stres i obawy. Dzięki działaniu z głową zapewniamy Twojej firmie optymalne usługi i wyposażamy w czas, który możesz wykorzystać na rozwój swojego biznesu.

Szukasz pracowników do pracy od zaraz?

Skontaktuj się z nami – porozmawiajmy o potrzebach kadrowych Twojej firmy!

tel. 12 341 18 00

kontakt@aterima-work.pl