Praca tymczasowa z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Także w naszym kraju. Z czego wynika taki stan rzeczy? Ponieważ pozwala ona pracownikom na elastyczne zatrudnienie, a pracodawcom na szybkie dostosowanie liczby pracowników do potrzeb firmy. Każda ze stron ma więc szansę na uzyskanie dokładnie tego, czego oczekuje od takiego rozwiązania. Właściwa odpowiedź na potrzeby obu stron jest więc kluczem do sukcesu pracy tymczasowej.  

Pracownik tymczasowy podlega takim samym zasadom podatkowym, jak każdy inny pracownik zatrudniany w danej firmie. Bezwzględnie musi on opłacać podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Wiele spośród osób zatrudnionych w ten sposób błędnie zakłada, że w tym aspekcie są w gorszym położeniu, niż osoby nie pełniące zawodowo roli pracowników tymczasowych. W niniejszym artykule wyjaśnimy, że oni także mają prawo do korzystania z ulg podatkowych. By rozwiać wszelkie wątpliwości zostaną one wyszczególnione. Warto pamiętać o nich w chwili rozliczania się. Niniejszy artykuł dostarczy Państwu potrzebnych informacji na temat ulg podatkowych dla pracowników tymczasowych.

Ulgi podatkowe, z jakich skorzystać mogą pracownicy tymczasowi – o czym warto wiedzieć?

Dlaczego warto skorzystać z przysługujących ulg podatkowych? Ponieważ pozwalają one na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób, które spełniają określone warunki. Dzięki ulgom podatkowym, podatnicy mają możliwość zwiększenia swoich oszczędności. Przed skorzystaniem z ulg podatkowych warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami i przepisami dotyczącymi konkretnych ulg. Poniżej omówimy te, z których Pracownicy i Zleceniobiorcy mogą skorzystać w 2023 roku.

Pracownicy i Zleceniobiorcy w roku 2023 mają prawo skorzystać z następujących ulg:

  1. Pracownikowi lub zleceniobiorcy przysługuje w skali roku kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł - jeżeli pracownik lub zleceniobiorca wie, że jego przychód w skali roku nie przekroczy 30 000 zł może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Co to oznacza w praktyce? W roku 2023 ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (dokładnie 12% x 30 000,00 zł). Pracownik lub Zleceniobiorca może z niej skorzystać w każdym miesiącu w wysokości 300 zł. Oznacza to, że co miesiąc może odliczyć 300 zł od swojego podatku. Jak skorzystać z tej możliwości? Aby to zrobić musi zostać złożony PIT-2. Pit ten można złożyć jednemu, dwóm lub trzem Płatnikom podatku, odpowiednio dzieląc miedzy nich ułamkowe części kwoty zmniejszającej podatek (czyli dokładnie: 300, 150 lub 100 zł).
  1. Pracownik lub zleceniobiorca może zgłosić zamiar rozliczenia podatku wraz z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Istnieją następujące scenariusze:
  • Roczne dochody nie przekraczające 120 tys. zł, a małżonek i dziecko nie uzyskują żadnych dochodów – podwójna kwota zmniejszająca (2 x 300 zł).
  • Roczne dochody przekroczą 120 tys. zł, ale dochody małżonka lub dziecka nie przekraczają tej kwoty – uniknięcie przekroczenia II progu podatkowego w ciągu roku (podatek 12%, a nie 32%). Składa się raz w roku.
  1. Ulga na powrót – daje możliwość nieopodatkowania kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym. Ulga przysługuje przez 4 następujące po sobie lata, począwszy od roku przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski lub następującego po roku przeniesienia rezydencji do Polski. Przysługuje wyłącznie jeśli miejsce zamieszkania zostało przeniesione na terytorium Polski od 2022 roku (jeśli nastąpiło to wcześniej, to nie można skorzystać z ulgi) i od 3 lat kalendarzowych podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania w Polsce.
  1. Ulga 4+ - Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie. Przysługuje rodzicowi lub opiekunowi. Co istotne, nie ma znaczenia, czy dane środki zarabiano przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci, czy też zarobki te uzyskano dopiero po urodzeniu czwartego dziecka. Dochody za cały rok objęte będą zwolnieniem z podatku.
  1. Ulga dla pracujących seniorów – przysługuje osobom w wieku zaawansowanym, które nabyły prawo do emerytury, ale czasowo zrezygnowali z jej pobierania i są czynne zawodowo. Osoby te są zwolnione z podatku do kwoty 85 528 zł. Z tej możliwości korzystają kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia. Z tytułu uzyskanych przychodów ubezpieczenia społecznego w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  1. Ulga dla młodych – ulga dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a wartość przychodów w ich przypadku nie przekracza 85 528 złotych.

 

Skorzystanie z ulg podatkowych jest niewątpliwie bardzo korzystne dla podatników, ponieważ umożliwia obniżenie obciążeń podatkowych, co jest oczywistą zaletą. Jednakże, należy pamiętać, że skorzystanie z ulg podatkowych wymaga spełnienia określonych warunków i dokładnej analizy indywidualnej sytuacji podatkowej danej osoby. W Polsce ostateczny termin rozliczeń podatkowych przypada na 30 kwietnia każdego roku. Oznacza to, że podatnicy muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe oraz opłacić należne podatki do tego terminu.

Warto zaznaczyć, że złożenie zeznania podatkowego i opłacenie należnych podatków po terminie skutkuje naliczeniem kar finansowych. Dlatego ważne jest, aby podatnicy złożyli swoje zeznanie podatkowe w terminie. Pamiętać należy, że aby złożyć zeznanie podatkowe, podatnik musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody oraz koszty poniesione w danym roku podatkowym.