GlobalCompactYearbook

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 2009 roku ONZ wydaje publikację z cyklu "UN Global Compact Yearbook", w której opisywane są godne naśladowania przypadki społecznie odpowiedzialnych firm z całego świata. Autorami tekstów są najwybitniejsze osobistości, w tym laureaci Nagrody Nobla i prezydenci.

W tym roku "UN Global Compact Yearbook" po raz pierwszy ukazał się w wersji polskiej, a my mieliśmy zaszczyt na jego łamach napisać o naszym kluczowym projekcie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – kampanii „Bezpieczna praca za granicą”.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze działania zostały docenione w inauguracyjnym wydaniu jednego z najbardziej prestiżowych tego typu wydawnictw na świecie – mówi Stefan Schwarz. – Wiemy, że zostaliśmy zauważeni nie bez przyczyny. Nasze zaangażowanie wynika bezpośrednio z wartości, które są podstawą dla naszej codziennej pracy. Wśród nich, kluczowa jest odpowiedzialność – punkt wyjścia dla wszystkich naszych inicjatyw i biznesowych decyzji.

Założeniem kampanii „Bezpiecznej pracy za granicą” jest zwiększenie bezpieczeństwa osób zainteresowanych wyjazdami zarobkowymi za granicę. Działamy przez edukację i inne inicjatywy, których celem jest zmniejszenie liczby ofiar współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Więcej na temat kampanii przeczytać można na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu

Uroczysta inauguracja publikacji "UN Global Compact Yearbook Poland 2014" odbyła się na uroczystej gali 24 października – czyli w Światowy Dzień ONZ, który obchodzony jest od 1948 roku. „UN Global Compact Yearbook Poland 2014” można pobrać tutaj.

UN_Day_2014_

StefanSchwarzUNDay

UN_Day