PLIKI DO POBRANIA

 1. EWIDENCJA / Umowa o pracę tymczasową
 2. EWIDENCJA / Umowa zlecenie
 3. Karta urlopowa
 4. Rozwiązanie umowy o pracę - wypowiedzenie
 5. Rozwiązanie umowy o pracę - porozumienie stron
 6. Rozwiązanie umowy zlecenie - porozumienie stron
 7. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP
 8. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14
 9. Ubezpieczenie członków rodziny
 10. Zgoda na otrzymywanie wynagrodzenia przelewem
 11. Zgoda na przesyłanie dokumentów na e-mail
 12. DOKUMENT DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Oświadczenie o nabyciu umiejętności Pracownika
 13. DOKUMENT DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Oświadczenie o współpracy z Grupa ATERIMA
 14. DOKUMENT DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Oświadczenie o współpracy z Pracownikiem