PLIKI DO POBRANIA

 1. EWIDENCJA / Umowa o pracę tymczasową
 2. EWIDENCJA / Umowa zlecenie
 3. Karta urlopowa
 4. Rozwiązanie umowy o pracę – wypowiedzenie
 5. Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
 6. Rozwiązanie umowy zlecenie – porozumienie stron
 7. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14
 8. Ubezpieczenie członków rodziny
 9. Zgoda na otrzymywanie wynagrodzenia przelewem
 10. Zgoda na przesyłanie dokumentów na e-mail
 11. Ulga podatkowa PIT 0