222

W ramach europejskiego projektu, którego pierwszym krokiem jest przyjęcie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, a efektem – certyfikacja polskich firm odpowiedzialnych społecznie, specjaliści z firmy doradczej PricewaterhouseCoopers dokonają analizy działań i polityki CSR przyjętej w ATERIMA.

„ATERIMA od dawna angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten kierunek w komunikowaniu się z naszym otoczeniem biznesowym jest bliski wyznawanym przez nas wartościom etycznym, dlatego bardzo zależy nam, by firma nadal rozwijała swoje aktywności na tym polu. Jestem przekonany, że przystąpienie do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu nam w tym pomoże” – mówi Wojciech Rzepka, członek Zarządu ATERIMA.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu to opracowany przez ekspertów z zakresu CSR (z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) zbiór wzorów zachowań i dobrych praktyk dotyczących postawy wobec grup i podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa, do których zaliczają się zarówno pracownicy, dostawcy, partnerzy, klienci, jak i społeczności lokalne. Kodeks zawiera również rozwiązania i wskazówki ułatwiające prowadzenie rzetelnej komunikacji marketingowej oraz rozwijanie pozytywnych praktyk firmy względem środowiska naturalnego i społeczeństwa.