Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator
wynagrodzeń

Sprawdź wysokość pensji

Kalkulator

Oblicz wysokość kwoty netto, brutto i całkowitego kosztu pracodawcy

1

Wpisz kwotę

2

Wybierz typ umowy

3

Określ dodatkowe parametry

Wyliczenia kosztów pracownika i pracodawcy

Dane mają charakter orientacyjny i nie powinny być używane w rozliczeniach.
Stan prawny: styczeń 2024

Całkowity koszt pracodawcy

Wynagrodzenie brutto

Do wypłaty netto

Koszt pracownika: Pracownik
Koszt pracodawcy: Pracodawca
Emerytalna:
Rentowa:
Chorobowa:
Wypadkowe:
Zdrowotne:
PPK:
Fundusz pracy:
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
Podstawa do opodatkowania:
Koszt uzyskania przychodu:
Ulga podatkowa:
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszająca podatek:
Podatek:

Kalkulator wynagrodzeń brutto i netto – pomocne narzędzie w obliczaniu wysokości Twojej pensji.

Wiele osób głowi się nad tym jak obliczyć wynagrodzenie, jak policzyć stawkę godzinową i skąd mieć pewność, że obliczenia, których dokonali będą prawidłowe? Powszechnie wiadomo, że właściwe wyliczenie płacy ma kluczowe znaczenie dla wielu decyzji związanych z podejmowanymi działaniami zawodowymi. Wszystkim nam zależy na godziwym wynagrodzeniu. Skąd wziąć więc informacje o wysokości składek i kwocie, która finalnie wpłynie na konto, skoro starając się o nową pracę zazwyczaj pracodawcy operują podczas rozmowy kwalifikacyjnej stawką brutto? Z pomocą przychodzi kalkulator płac dostępny online, czyli prosty przelicznik brutto na netto i odwrotnie.

Otrzymując od pracodawcy informację na temat zarobków w kwocie brutto, dla pracownika ważne jest, by mógł on szybko ustalić ile zarobi „na rękę”. Kalkulator wynagrodzeń jest na tyle prosty w obsłudze, że mając dostęp do Internetu, można dokonać dokładnych wyliczeń od razu. Co może stanowić argument nawet w trakcie trwania rozmowy z pracodawcą na temat oczekiwań finansowych w odniesieniu do tego, co zostało właśnie zaproponowane przez potencjalnego płatnika wynagrodzenia.

Kalkulator

Dlaczego kalkulator płac to przydatne narzędzie?

Kalkulator pensji pozwala w nieskomplikowany i niezwykle przystępny sposób wyliczyć wysokość wynagrodzenia brutto i netto. Wprowadzenie odpowiednich wartości pozwala ustalić kwotę, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości, co jest niezwykle ważne, gdy mowa o zarobkach. Wynagrodzenie jest swoistą miarą naszego wysiłku włożonego w wykonywane zawodowej czynności. Ważne jest więc to, by to, co z wynagrodzeniem związane było dla nas jasne i klarowne.

Nie każdy jest na tyle biegły w liczbach, przepisach i kruczkach prawnych, by samodzielnie ustalać ile brutto to netto, bowiem obliczanie wynagrodzenia na własną rękę do łatwych nie należy. I tu z pomocą laikowi przychodzi gotowe narzędzie - kalkulator zarobków. Nie trać czasu na przedzieranie się przez zawiłości prawne, by ustalić ile wyniesie Twoja pensja. Nasz kalkulator płac jest do Twojej dyspozycji! Oblicz wynagrodzenie, by w oparciu o te dane zaplanować swoje miesięczne wydatki i spać spokojnie ze świadomością, że masz pod kontrolą tę niezwykle istotną kwestię.

Czym jest wynagrodzenie netto i brutto?

  • Wynagrodzenie brutto - zawiera wszystkie obowiązkowe składki, które są odprowadzane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika.
  • Wynagrodzenie netto - to z kolei kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń składkowych i podatkowych, czyli ta, którą pracownik otrzymuje na konto jako swoją wypłatę. Do wspomnianych obciążeń, które są potrącane należą: składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość potrąceń zależy konkretnie od podstawy zatrudnienia. Dla przykładu w przypadku umowy o pracę wszystkie składki są obowiązkowe.

Jakie formy zatrudnienia można porównać w kalkulatorze płac?

Niezwykle przydatną funkcją kalkulatora płac jest to, że można za jego pomocą porównać różne formy zatrudnienia, co daje pełniejszy obraz sytuacji w kontekście korzyści płynących z zawarcia danej umowy z pracodawcą. Zdarza się tak, że firma, w której chcemy podjąć zatrudnienie oferuje różne jego formy i to do zatrudnianej osoby należy podjęcie decyzji jaki typ umowy zostanie zawarty pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Podejmij w takich okolicznościach tę niezwykle ważną decyzję świadomie, bazując na uzyskanych przy użyciu kalkulatora płac danych dotyczących Twoich przyszłych zarobków.

Kalkulator brutto netto daje możliwość zweryfikowania wysokości kwoty w zależności od typu umowy, warto więc to sprawdzić przed podjęciem ostatecznej decyzji o typie zatrudnienia. Każda z form zatrudnienia niesie z sobą określone korzyści, ale przede wszystkim warto posiadać informację ile dany pracownik otrzyma pieniędzy w efekcie zawarcia umowy.

Umowę o pracę w której pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie ściśle określonym.
Umowę o dzieło w której przyjmujący zlecenie wykonania dzieła nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą oddania danego dzieła zleceniodawcy.
Umowę zlecenie jeśli sama umowa nie stanowi inaczej, zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, a wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc. Jest to umowa na konkretne zlecenie, czyli np. wykonaną czynność.

Jeśli podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, kalkulator w szybki sposób pokaże wysokość wszystkich odprowadzanych z jej tytułu składek. Możesz także wybrać kalkulator umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Z naszym przelicznikiem wynagrodzenia w prosty sposób dowiesz się, ile możesz zarabiać w nowej pracy.

Jakie funkcje posiada kalkulator wynagrodzeń brutto i netto?

Jedną z popularniejszych fraz wyszukiwanych w Internecie w kontekście zarobków jest pytanie: „Ile dostanę na rękę”. Cel stworzenia narzędzia jakim jest kalkulator płac był więc oczywisty – dzięki niemu w prosty i szybki sposób dowiesz się, ile wynosi wartość netto wynagrodzenia. To jednak nie jedyne korzyści informacyjne płynące z tego rozwiązania! Co jeszcze można ustalić dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń?

Oprócz przeliczenia brutto na netto oraz netto na brutto, kalkulator wyliczy zaliczki na PIT, składki, ZUS, a także koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem. Oznacza on całkowity koszt wynagrodzenia poniesiony przez pracodawcę, czyli innymi słowy, ile zatrudnienie pracownika kosztuje pracodawcę.

Kalkulator płac posiada funkcję obliczania wysokości składki zdrowotnej oraz wszystkich innych składek, jakie zostaną odprowadzone od pensji pracownika.

Ważne pojęcia, które warto znać, by zrozumieć przelicznik brutto na netto i lepiej orientować się w kwestii składek.


Fundusz Pracy składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem, który służy finansowaniu zadań polegających między innymi na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej. W praktyce przeznaczany jest między innymi na zasiłki oraz koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Fundusz dochodzi także zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów i osób, które są do tego zobowiązane.
Koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W telegraficznym skrócie można powiedzieć, że o koszty uzyskania przychodów zmniejsza się sam przychód, uzyskując w ten sposób dochód.
Ulga podatkowa wynosi 300,00 zł. Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.
Kalkulator

Jakie dane otrzymam po wpisaniu zarabianej przeze mnie kwoty do odpowiedniej rubryki kalkulatora płac?

Po wprowadzeniu w formularzu kwoty wynagrodzenia podanej w PLN oraz wybraniu roku podatkowego i typu interesującej nas umowy, zagadką przestanie dla Ciebie być m.in. całkowity koszt pracodawcy. Wyniki będą przedstawione w formie przejrzystej tabeli, rozkładającej na czynniki pierwsze kwestię Twojego wynagrodzenia. Poznasz koszt uzyskania przychodu, podstawę do opodatkowania, czy kwotę podatku. Zaspokój własną ciekawość i dowiedz się wiele na temat swojej pensji korzystając z kalkulatora płac. Obliczenie wynagrodzenia od teraz stanie się niezwykle proste. Przelicznik z brutto na netto i na odwrót będzie możliwy za pomocą dosłownie kilku kliknięć, bez konieczności Twoich mozolnych obliczeń. Otrzymasz od razu dokładne informacje.

Pamiętajmy, że rynek pracy zmienia się dynamicznie. Widać to na przykładzie stawek minimalnych. Stawka godzinowa z roku na rok ulega podwyższeniu. W roku 2019 była to kwota w wysokości 14,70 brutto za godzinę pracy. W roku 2023 do końca czerwca wnosi ona 22,80 zł brutto w przeliczeniu na godzinę pracy. Jak obliczyć stawkę godzinową? To nieskomplikowane. Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową wystarczy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, którego nie sposób przecenić w dzisiejszych czasach. Dlatego tak istotny jest przelicznik wynagrodzenia i świadomość ile dokładnie się zarabia. Dla własnego dobra warto czuwać nad swoimi finansami i posiadać szczegółowe informacje na temat własnego wynagrodzenia. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń weryfikuj te dane w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób. Przetestuj funkcjonalności kalkulatora płac już teraz! Jest to całkowicie bezpłatne narzędzie, które przygotowaliśmy dla Ciebie.


Loading