\"iStock\_000009682306XSmall\"


W praktyce oznacza to, że francuski pracownik nie może otrzymać niższego wynagrodzenia. Dotyczy to również osób z Polski, które oddelegowane są do pracy we Francji.


Płace minimalne dla wszystkich branż i zawodów ustalane są w większości krajów Europy – wyjątkiem są przykładowo Niemcy, gdzie wysokość takiego wynagrodzenia negocjowana jest odrębnie dla każdego sektora w porozumieniach branżowych. Najwyższymi minimalnymi zarobkami cieszą się w Europie obywatele m. in. Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji.
Z kolei najniższe stawki obowiązują w Bułgarii, Rumunii i na Litwie.