niski_kosztWzrost składki nie dotyczy pracowników – więcej płacić będą wyłącznie pracodawcy. Do tej pory obowiązująca ich stawka wynosiła 4,5% wypłacanego wynagrodzenia brutto, od lutego wzrasta ona do 6,5%. W konsekwencji przedsiębiorcy będą musieli wydać dodatkowe 20 zł miesięcznie na każdy 1000 zł brutto płac.


Powiększone w ten sposób wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) mają obniżyć jego dług. Z kolei na rynku pracy podniesienie stawki rentowej może odbić się negatywnie na liczbie nowych miejsc pracy stałej. Z drugiej strony wprowadzona podwyżka jest kolejnym argumentem przemawiającym za poszukiwaniem przez pracodawców bardziej elastycznych i efektywnych form zatrudnienia