CRZL


W ramach badań przeprowadzane są wywiady bezpośrednie z przedstawicielami wybranych firm i instytucji z całego kraju. Przedmiotem zainteresowania badaczy są instytucje rynku pracy, czyli przede wszystkim wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia i doradztwa personalnego oraz instytucje szkoleniowe. O udział w badaniach poproszono również naszą agencję.


- ATERIMA stara się wspierać osoby z dyskryminowanej na polskim rynku pracy grupy wiekowej 50+ - zwłaszcza kobiety – wyjaśnia Członek Zarządu agencji Wojciech Rzepka – Dlatego zdecydowaliśmy się na udział w badaniach Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Mam nadzieję, że przekazane przez nas dane statystyczne oraz inne wynikające z naszego doświadczenia w pośrednictwie pracy spostrzeżenia i informacje przyczynią się do stworzenia nowych mechanizmów, które ułatwią podejmowanie pracy osobom w wieku 50+.


Metodologię badań przygotowali pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.