222Agencja Zatrudnienia ATERIMA pozytywnie przeszła weryfikację wdrażanych w firmie standardów CSR i tym samym dołączyła do grona przedsiębiorstw zrzeszonych w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. 1 czerwca przedstawiciele firmy odebrali certyfikat potwierdzający prowadzenie działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny.

Opracowany przez specjalistów Koalicji raport z weryfikacji potwierdza, że ATERIMA przestrzega Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to dokument gromadzący zasady i standardy CSR między innymi na polu edukowania, budowania kultury organizacyjnej, rzetelnej komunikacji, dbałości o środowisko naturalne, a także na temat postawy wobec pracowników, partnerów, konkurencji i społeczności lokalnej. Analiza mocnych i słabych stron firmy oraz płynące z niej wnioski zostały skonstruowane na podstawie wywiadów z pracownikami oraz ankiety weryfikacyjnej.

W trakcie weryfikacji audytorzy wysoko ocenili poziom wdrażania Kodeksu w agencji ATERIMA, doceniając także potencjał do rozwijania kolejnych działań z zakresu CSR. Raport szczególnie wyróżnia współpracę agencji ze Stowarzyszeniem PoMOC w zakresie przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa i handlu ludźmi.

„Przystąpienie do »Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu« było dla agencji ATERIMA kluczowym elementem rozwijania naszej strategii CSR. Pozytywną weryfikację postrzegamy jako docenienie naszych starań, by ATERIMA zawsze kojarzyła się z odpowiedzialnością – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu ATERIMA – Jesteśmy dumni, że społeczna odpowiedzialność stała się istotnym elementem systemu wartości firmy i całego zespołu naszej agencji.”

"Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu" utworzona została przez największą i najstarszą organizację pracodawców w Polsce – Pracodawców RP. Głównym celem projektu jest wsparcie wdrażania strategii odpowiedzialnego biznesu w przedsiębiorstwach, przede wszystkim w sektorze prywatnym.

Certyfikat_Koalicja_CR_news