Certyfikat_Koalicja_CR_news

 

 

 

 

Dlaczego ATERIMA zdecydowała się przystąpić do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu?


Wdrażanie najwyższych standardów w biznesie od zawsze było dla nas priorytetem. Kiedy powstawała ATERIMA, założyliśmy sobie, że to, co naprawdę będzie nas wyróżniać na tle innych agencji to etyczne podejście do tego, co robimy na co dzień. Zdecydowaliśmy, że chcemy być odpowiedzialni – za siebie, za innych i za nasze otoczenie. Decyzja o przystąpieniu do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” była jedynie konsekwencją wcześniejszych działań w obszarze CSR.


Na czym polega odpowiedzialność agencji ATERIMA i kogo dotyczy?


Odpowiedzialność oznacza dla nas rzetelne i uczciwe wykonywanie naszej pracy, w której zawsze staramy się pamiętać o oczekiwaniach i potrzebach drugiej strony, niezależnie od tego, czy jest to klient, dostawca czy kandydat do pracy. Takie podejście jest szczególnie ważne i pożądane w sektorze, w którym działa ATERIMA, czyli w branży rekrutacyjnej. Rekrutowani przez nas pracownicy i kandydaci mogą liczyć na nasze pełne zaangażowanie i gotowość do pomocy. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób, które wysyłamy do pracy za granicą. Przywiązujemy ogromną wagę do ich bezpieczeństwa i zapewnienia im dobrych warunków pracy.


Aby zostać członkiem Koalicji każda firma musi przejść weryfikację – na czym ona polegała?


Pierwszym krokiem było podpisanie deklaracji, w której ATERIMA zobligowała się do przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Audyt, który nastąpił zaraz po tym, miał stwierdzić czy to zobowiązanie jest przez nas wdrażane i jak wygląda stopień zaawansowania realizowanych przez firmę projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności. Audytorzy szczegółowo badali funkcjonowanie firmy na takich polach jak relacje z pracownikami, partnerami, klientami, dostawcami, konkurencją czy społecznością lokalną. Analizowano również stosunek firmy do środowiska naturalnego, rzetelność komunikacji marketingowej czy wkład w edukowanie i wyznaczanie standardów w branży rekrutacyjnej.


Czy na wszystkich polach ATERIMA mogła pochwalić się sukcesami?


Zostaliśmy zweryfikowani pozytywnie na wszystkich polach. Niektóre działania zostały przez audytorów szczególnie docenione – zwłaszcza współpraca agencji ATERIMA ze Stowarzyszeniem PoMOC. Niemniej jednak celem audytu było także zwrócenie uwagi badanej firmy na te aspekty, które wymagać mogą dodatkowych starań. Dzięki audytowi Pracodawców RP o wiele lepiej rozumiemy chociażby naszą rolę w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy młodą organizacją, która cały czas się rozwija – również na płaszczyźnie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności.


Co oznacza dla firmy pozytywny wynik procedury weryfikacyjnej?


Jesteśmy bardzo dumni, że nasze poświęcenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu spotkało się z uznaniem. ATERIMA oficjalnie stała się członkiem „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, a to dla nas ogromne wyróżnienie i zarazem motywacja do podejmowania kolejnych kroków. Co równie ważne, wysoka ocena audytorów jest dla nas również potwierdzeniem, że obraliśmy właściwy kierunek, a nasze działania zostały prawidłowo zaplanowane i wdrożone. Z pewnością wykorzystamy także raport pochodzący z audytu. Chcemy, by nasza strategia CSR ewaluowała wraz z rozwojem firmy.


Co daje przedsiębiorstwu wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu?


ATERIMA od początku swojego istnienia stara się realizować filozofię odpowiedzialności społecznej. Chcę podkreślić, że CSR to wymagająca koncepcja, która wymusza daleko posunięte zaangażowanie, aktywność na wielu polach i włączenie całego zespołu w podejmowane w imię odpowiedzialności społecznej działania. Każdego dnia uczymy się jeszcze skuteczniej wcielać w życie założenia odpowiedzialnego biznesu – wierzymy, że nasi klienci, partnerzy i pracownicy docenią ten wybór, co zresztą już obserwujemy. Członkostwo w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” czy przedstawienie naszego projektu „Bezpieczna praca za granicą” w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” za rok 2011 to nie tylko docenienie naszych pomysłów i starań, ale i dowody na słuszność podjętych przez nas decyzji. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że zdecydowanie warto być odpowiedzialnym społecznie. Dobro bowiem zawsze do nas powraca.

IMG_9708_0174