symbol_MR

– Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanej nominacji. Jest to  kolejne, obok obecności w raporcie FOB i przyjęcia nas do Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnienie, które umacnia nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek w naszym podejściu do prowadzenia biznesu – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu ATERIMA – Przykład naszej agencji dowodzi, że również małe i średnie firmy mogą podejmować nie tylko skuteczne, ale i zauważane przez media i opinię społeczną działania z zakresu CSR. Znaleźliśmy się w gronie naprawdę silnych graczy rynkowych i już ten fakt poczytujemy sobie za wyjątkowy zaszczyt.

Symbole są formą wyróżnienia działań i osiągnięć przedsiębiorstw w poszczególnych gałęziach gospodarki oraz w sferze społecznej. Otrzymują je szczególnie aktywne na polu różnorodnych inicjatyw podmioty, których działania mogą stanowić wzór dobrych praktyk dla całej branży. Tytuły przyznawane są przez „Monitor rynkowy” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”. W kategorii związanej z działaniami CSR redakcja nominowała ok. 60 firm.

Jesienią tego roku kapituła złożona m. in. z ekonomistów, biznesmenów i ekspertów związanych ze światem mediów wybierze laureatów konkursu „Symboli”. Członkowie kapituły podejmą decyzje na podstawie ogólnej oceny działalności firm i szczegółowych informacji przekazanych przez nominowane przedsiębiorstwa, które przyjęły nominacje.

Oficjalny list nominacyjny można znaleźć tutaj.