pfhr_f1 października 2012 r. Agencja Zatrudnienia ATERIMA dołączyła do Polskiego Forum HR. ATERIMA wspólnie z Polskim Forum HR pragnie dbać o  najwyższe standardy etyczne w branży zatrudnienia.


Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało dziesięć lat temu i od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Do zadań Forum należą między innymi współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uczestniczenie w pracach komisji trójstronnej czy rozmowy z przedstawicielami instytucji publicznych na ważne dla branży tematy.


- „Przystąpienie do Polskiego Forum HR to dla nas ważny krok na drodze do współtworzenia dialogu i popularyzowania dobrych praktyk wewnątrz branży rekrutacyjnej. Liczymy między innymi na współpracę w zakresie promowania idei bezpiecznej pracy i odpowiedzialności za pracowników wysyłanych do pracy – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu agencji ATERIMA – Mamy nadzieję, że członkostwo w Forum pozwoli nam na efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń, na której skorzystają obie strony. Przed sektorem HR stoi bowiem obecnie wiele wyzwań i celów, o które powinniśmy zabiegać wspólnie.”


Więcej informacji o Polskim Forum HR i jego działalności można znaleźć na stronie www.polskieforumhr.pl