szefowie

Styl, w jakim kierujesz podległymi pracownikami w dużej mierze determinuje to, jakich ludzi powinieneś rekrutować do swojego zespołu. Dlatego warto dowiedzieć się, jakim typem szefa jesteś, byś mógł wybierać odpowiednich pracowników i tworzyć efektywny team.

Świadomość własnego stylu zarządzania pozwala również na zwrócenie większej uwagi na Twoje ewentualne błędy i pola, na których musisz nad sobą pracować, by stać się szefem idealnym!