Logo_format4.3


I Ogólnopolska Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” jest wydarzeniem wyjątkowym, niespotykanym dotąd połączeniem wiedzy i doświadczeń środowisk akademickich, administracyjnych, politycznych i biznesowych. Jest także pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, które tak szeroko ujmuje zagadnienie delegowania pracowników przez polskie przedsiębiorstwa.


Organizatorami wydarzenia są:

 
Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i doświadczeń środowisk zaangażowanych w proces delegowania do pracy za granicą. Chodzi tu nie tylko o pracodawców i pracowników, ale także o przedstawicieli nauki, administracji, polityki i organów ustawodawczych na szczeblu krajowym i unijnym.


Data konferencji nieprzypadkowo przypada na kwiecień 2013 r. – w Parlamencie Europejskim trwają bowiem prace nad nową dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników, której negatywne skutki najprawdopodobniej uderzą w polskich przedsiębiorców.


- Nowa dyrektywa wdrożeniowa, która w załaożeniu ma prowadzić do lepszej ochrony praw delegowanych pracowników w rzeczywistości dąży do dyskryminacji przedsiębiorstw z Polski mówi Stefan Schwarz, Pełnomocnik ds. Komunikacji Agencji Zatrudnienia ATERIMA i członek Inicjatywy Mobilności Pracy – Dlatego właśnie tak ważną rolę odegra konferencja, na której rozmawiać będziemy między innymi o konsekwencjach o nowych zapisów z decydentami, którzy będą później decydować o ich brzmieniu.


W trakcie konferencji omawiane będą m. in. tematy:

  • Czy Polacy w Unii są skazani wyłącznie na pracę na czarno?
  • Czy nowa dyrektywa, która ma chronić pracowników delegowanych przed dyskryminacją, będzie dyskryminowała polskie firmy?
  • Czy wprowadzone przez nową dyrektywę drakońskie kary i obciążenia administracyjne wyeliminują z europejskiego rynku nie tylko nieuczciwych przedsiębiorców, ale też rzetelne firmy?
  • Czy prawdziwe są formułowane przez niektóre państwa członkowskie i związki zawodowe zarzuty o nagminnym łamaniu przez polskie firmy praw pracowników delegowanych?
  • Czy ZUS wspiera czy ogranicza Polakom możliwość pracy w ramach swobodnego świadczenia usług, które jest jednym z filarów Unii Europejskiej?
  • Czy ZUS wspiera czy ogranicza Polakom możliwość pracy w ramach swobodnego świadczenia usług, które jest jednym z filarów Unii Europejskiej?
  • Jak rygorystyczne egzekwowanie przepisów przez ZUS względem polskich firm ma się do idei patriotyzmu gospodarczego?

 

Wydarzenie zostało wyróżnione patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr Władysława Kosiniaka-Kamysza, który potwierdził swój udział w konferencji. W gronie gości i prelegentów znajdą się także m. in. eksperci ze świata nauki, przedstawiciele ZUS i Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych a także Posłanki Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik oraz ekspert narodowy trESS prof. Gertruda Uścińska.


Nieodłączną częścią wydarzenia jest także uroczysta gala, na której wręczona zostanie nagroda Labor Mobilis 2013. Zostanie ona przyznana przez Kapitułę Konkursową dla osoby, której dokonania na polu popularyzacji i ułatwiania Polakom legalnej pracy w Unii Europejskiej zyskają największe uznanie.


Wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.ekmp.pl