KE_1

Autorzy poradnika położyli nacisk na konsultacje społeczne, w które zaangażowano przedstawicieli biznesu, władz, związków zawodowych, społeczności lokalnych, uczelni wyższych i innych partnerów społecznych. Prace nad dokumentem trwały 18 miesięcy. Ich owocem są poradniki dla trzech sektorów:
- agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy,
- technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
- branży paliwowo-gazowej

Poradniki krok po kroku wskazują, jak połączyć społeczną odpowiedzialność (CR) z poszanowaniem dla praw człowieka. Liczne przykłady mają pomóc przedsiębiorcom we właściwym zrozumieniu tematu i pokazać, jak można wspierać prawa człowieka w codziennej działalności ich firm.

Opracowane wytyczne oparto na podstawowych zasadach ONZ, które odnoszą się do związków biznesu z ochroną praw człowieka. Uwzględniono również obserwowane obecnie zagrożenia dla praw człowieka, a także dobre praktyki firm. W założeniu autorów projektu powinny one stać się drogowskazem dla prowadzenia etycznej działalności dla przedsiębiorstw z analizowanych sektorów na całym świecie.


Twórcami projektu są Instytut Praw Człowieka i Biznesu i organizacja pożytku publicznego Shift.