Raport_spo__eczny_2012_small W Polsce tylko wąskie grono przedsiębiorstw opracowuje raporty społeczne, wiąże się to bowiem z koniecznością zebrania i udostępnienia rozbudowanych danych z wielu obszarów działalności firmy. Do tej pory decydowały się na to najczęściej podmioty z branży paliwowej i FMCG. Agencja Zatrudnienia ATERIMA swoim raportem dołączyła do zaledwie kilku firm z sektora MŚP, które wydały raport z obszaru społecznej odpowiedzialności i jednocześnie stała się pierwszą, która spełniła wytyczne Global Reporting Initiative wyznaczającej światowe standardy w zakresie raportowania społecznego.

Teraz raport bierze udział w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. Najlepsze raporty wybierze jury oraz internauci w głosowaniu internetowym na stronie www.raportyspoleczne.pl.

- Tą publikacją chcemy przede wszystkim przekonać czytelników, że CSR w sektorze MŚP również jest możliwy i może przynosić świetne efekty – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu Agencji Zatrudnienia ATERIMA – Mamy nadzieję, że doceni to zarówno jury konkursu, jak i internauci, którzy mogą wybierać najlepsze raporty w głosowaniu internetowym.

W raporcie zostały szczegółowo przedstawione wszystkie projekty ATERIMA z obszaru społecznej odpowiedzialności, a także relacje z interesariuszami oraz stosunek ATERIMA do środowiska naturalnego i jego zasobów. Można w nim również znaleźć informacje na temat firmy, jej usług i osiągnięć. Teksty urozmaicone są licznymi wykresami, tabelami i fiszkami, które zawierają ciekawostki, szczególnie istotne fakty oraz linki do dodatkowych materiałów.

Współautorem wydawnictwa jest absolwentka kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, która pisała raport ATERIMA w ramach swojej pracy magisterskiej.

Raport w formacie PDF można pobrać tutaj.

Raport został sporządzony w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie aplikacji C.