KARTA_logo_duze_600x200

Podpisanie Karty Różnorodności wiąże się z zobowiązaniem do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, promocji różnorodności wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, upowszechniania zarządzania różnorodnością wśród partnerów biznesowych i społecznych, jak również stałego raportowania o podjętych działaniach. Do grona organizacji działających na rzecz spójności i równości społecznej dołączyła także ATERIMA.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, dlatego też zdajemy sobie sprawę z istoty popierania tematu ważnego społecznie, jakim jest promocja różnorodności – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu Agencji Zatrudnienia ATERIMA – Wiemy, jak ważne jest stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy będą mieli szansę w pełni wykorzystywać swoje umiejętności na rzecz realizacji celów przedsiębiorstwa. Przykładamy także dużą wagę do rozwoju umiejętności i kompetencji zatrudnionych. Samo podpisanie Karty Różnorodności jest dopełnieniem dla działań, które ATERIMA faktycznie prowadzi od dawna

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą obejmującą takie kraje Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg. Patronat honorowy nad polską edycją akcji objął m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Więcej informacji na temat tej inicjatywy znajduje się na stronie: www.kartaroznorodnosci.pl