iStock_000003885467XSmallCo szósty Polak przyznaje się do pracy za granicą. Wśród osób znajdujących się w wieku produkcyjnym, statystyki te dotyczą nawet co piątej osoby. Niemal 15 % osób, uważających że ich zarobki w kraju są zbyt niskie, rozważa możliwość wyjazdu, w celu zarobienia większych pieniędzy.

Jak twierdzą eksperci, zajmujący się analizą rynku pracy, co czwarta osoba z Polski, która pracuje, bądź chce pracować za granicą, jest skłonną podjąć pracę „na czarno”. Niejednokrotnie, jedyną barierą dla polskiego obywatela, przed wyjazdem za granicę w celach zarobkowych, jest nieznajomość języka.

Natomiast ponad 30% ankietowanych przyznaje, że nieznajomość języka nie jest żadną przeszkodą. Niemal cała ta grupa przyznaje także, że nie miałaby obaw w podjęciu pracy, która jest niezgodna z ich wyuczonym zawodem.