medium

Nowe zapisy mają na celu m. in. ujednolicenie prawa oraz ułatwienie dostępu do informacji o warunkach legalnego zatrudnienia w innych krajach. W dyrektywie zostały określone zasady funkcjonowania firm delegujących - takich jak Agencja Zatrudnienia ATERIMA - oraz kryteriach ich kontroli w poszczególnych państwach UE.

– Przegłosowane w połowie kwietnia przepisy przewidują jasne i jawne kryteria kontroli firm takich jak nasza, co pomoże w walce z nieuczciwymi pracodawcami i przełoży się na bezpieczeństwo pracowników. Dyrektywa zapewni polskim przedsiębiorcom i pracownikom równoprawne korzystanie ze wspólnego rynku europejskiego – podkreśla Wojciech Rzepka, Członek Zarządu Agencji Zatrudnienia ATERIMA.

Jedną z ważnych zmian w dyrektywie jest wprowadzenie mechanizmu solidarnej odpowiedzialności w sektorze budownictwa. Oznacza to możliwość odpowiedzialności zagranicznej firmy zamawiającej usługi za niewypłacone przez podwykonawcę świadczenia dla pracowników delegowanych. Poza tym dyrektywa nakłada na każde z państw członkowskich UE obowiązek stworzenia serwisu internetowego, w którym będą opisane warunki i zasady zatrudnienia, sposoby składania skarg i odwołań.

O kształcie dyrektywy oraz konsekwencjach jej wprowadzenia rozmawiano także tuż przed jej przegłosowaniem II Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, na którym obecni byli również przedstawiciele Agencji Zatrudnienia ATERIMA.

Więcej informacji o dyrektywie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy.