bwCelem akcji „Bezpieczna praca w wakacje” było sprawdzenie, czy Polacy wiedzą, jak szukać bezpiecznych ofert pracy poza granicami kraju. Jej wyniki zaskoczyły nie tylko autorów projektu, wśród których znajduje się ATERIMA MED z Grupy ATERIMA.

Kampania ruszyła 11 czerwca br., a jej głównym elementem był eksperyment sprawdzający świadomość zagrożenia handlem ludźmi wśród wyjeżdżających do pracy za granicę. Na jego potrzeby stworzona została fałszywa postać Zbigniewa, który na kilkunastu stronach internetowych zamieścił ogłoszenie z nieprawdziwą ofertą pracy jako opiekun osoby starszej w Niemczech. Ogłoszenie zawierało znamiona próby oszustwa i wyłudzenia danych.

W odpowiedzi na fikcyjną ofertę otrzymaliśmy niemal 400 zgłoszeń! 98% chętnych do pracy stanowiły kobiety. Tylko 13% z tej grupy poprosiło o dodatkowe informacje. Spośród wszystkich, którzy odpowiedzieli jedynie cztery osoby zgłosiły wątpliwości, co do wiarygodności i legalności ogłoszenia.

Popularność ogłoszenia budzi niepokój. Osoby, które na niego odpowiedziały ryzykowały bezpieczeństwo swoje i bliskich – mówi Stefan Schwarz, ekspert rynku pracy z Grupy ATERIMA. – Jeśli dzięki tej akcji udało się ochronić choćby jedną osobę przed zagrożeniem handlem ludźmi, to uważam, że było warto.

Każda z osób, która odpowiedziała na ogłoszenie, została poinformowana o prowokacji oraz otrzymała komplet informacji jak chronić się w przyszłości, zawartych w dwóch publikacjach: przewodniku „Nie bądź ofiarą” oraz poradniku „Bezpieczna praca za granicą”

Liczbowe rezultaty akcji „Bezpieczna praca w wakacje” przedstawia poniższa infografika. Podsumowanie projektu oraz więcej informacji na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę znaleźć można na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu.

Organizatorami kampanii są: Stowarzyszenie PoMOC, ATERIMA MED z Grupy ATERIMA i Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy.

infografika3