iom  

ATERIMA od początku swojej działalności promuje debatę na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi. Robimy to w ramach prowadzonego od 2011 roku z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem PoMOC projektu „Bezpieczna praca za granicą”. Misją partnerstwa jest rozpowszechnianie idei bezpiecznej pracy poza Polską i informowanie o zagrożeniach związanych z wyjazdami. Nasza akcja z czasem przeobraziła się w szerszą debatę społeczną i zaistniała w mediach.

Współczesne niewolnictwo było głównym wątkiem konferencji, w której wzięliśmy udział. Debata była finałem projektu ADSTRINGO prowadzonym przez IOM, MSW i Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW. ATERIMA wystąpiła w części poświęconej roli biznesu w działaniach na rzecz ochrony pracowników migrantów przed łamaniem ich praw i wykorzystywaniem do pracy przymusowej.

Jesteśmy praktykami dla których ochrona pracowników wyjeżdżających za granicę przed wyzyskiem i zniewoleniem przez nieuczciwych werbowników jest fundamentem naszych wartości – mówi Stefan Schwarz, ekspert rynku pracy z Grupy ATERIMA, który reprezentował sektor biznesu podczas spotkania – Polacy ze względu na nieznajomość mechanizmów handlu ludźmi są łatwym łupem dla nielegalnych werbowników. Musimy to zmienić. Uzupełniamy się z PoMOCą, która do naszego wspólnego projektu wnosi wiedzę na temat typowych strategii działania oszustów, uzyskaną bezpośrednio z relacji ofiar.

IOM2

IOM

Więcej informacji na temat projektu „Bezpieczna praca za granicą” można przeczytać tutaj.

Więcej informacji na temat konferencji przeczytać można tutaj