globalcompact

Spotkanie, które odbyło się 10 grudnia br. – w rocznicę ustanowienia przez ONZ Dnia Praw Człowieka było początkiem konsultacji w sprawie przyjęcia przez Polskę Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Inicjatorem prac jest sam Sekretarz Generalny ONZ – H.E. Ban Ki-Moon. Rozpoczęta debata na temat wytycznych będzie kontynuowana w najbliższych latach (2014-2020), a jej zwieńczeniem będzie przyjęcie wspomnianych regulacji ONZ w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Ministerstwa Gospodarki.

Obecność Grupy ATERIMA w tym ważnym wydarzeniu jest kontynuacją naszej współpracy z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Wcześniej, na łamach prestiżowej publikacji „UN Global Compact Yearbook” mieliśmy okazję podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w naszym kluczowym projekcie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – kampanii „Bezpieczna praca za granicą”.

Możliwość udziału w debacie prowadzącej do wdrożenia w Polsce wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka traktujemy jako zaszczyt – mówi Stefan Schwarz, ekspert ds. rynku pracy Grupy ATERIMA. – Prawa człowieka to dla nas szczególnie ważny obszar. Naszą dbałość o nie wyrażamy między innymi w realizowanym od ponad 3 lat we współpracy z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem PoMOC projekcie „Bezpieczna praca za granicą”. Podejmowane w jego ramach działania mają bowiem na celu eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.

Więcej na temat idei praw człowieka w biznesie promowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych przeczytać można tutaj.

onz

onz2

źródło zdjęć: ungc.org.pl