ankietaZapraszamy do udziału w krótkim i anonimowym badaniu na temat preferencji, odczuć, sposobu myślenia i działania uczestników rynku pracy. Osoby, które wezmą w nim udział otrzymają wyniki drogą mailową. Badanie prowadzi Anna Dolot - Ekspert HR w Grupie ATERIMA.

Grupa ATERIMA prowadzi cykliczne badania rynkowe w obszarze zarządzania. Ich celem jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem poznania preferencji, odczuć oraz sposobu myślenia i działania jego uczestników.

Badanie prowadzi Anna Dolot - Ekspert HR w Grupie ATERIMA, trener  z obszaru miękkich umiejętności HR i autorka wielu artykułów o tematyce związanej z HR, które przeczytać można tutaj.

Badanie jest całkowicie anonimowe i służy wyłącznie obiektywnej ocenie sytuacji na rynku pracy. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmie dłużej niż 7 minut. Posłuży on do opracowania raportu na temat preferencji pracowników.

ANKIETA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 

Osoby, które wypełnią kwestionariusz mogą liczyć na przesłanie wyników badania drogą mailową.