Assessment Center (w skrócie AC) to coraz bardziej popularna metoda selekcji kandydatów. Przygotowana profesjonalnie i zgodnie „ze sztuką” zakłada udział kandydatów w serii ćwiczeń i zadań odzwierciedlających sytuacje oraz zdarzenia (najczęściej trudne), jakie mogą pojawić się na danym stanowisku pracy. Kluczowym celem AC jest ocena, jak w symulowanych warunkach zawodowych kandydaci radzą sobie ze swoimi obowiązkami.

Wachlarz ćwiczeń, z jakimi mogą spotkać się osoby poszukujące pracy, jest szeroki. Zadania dzielą się na trzy podstawowe kategorie.

1. Ćwiczenia zespołowe/grupowe

Polegają na rozwiązywaniu określonego firmowego problemu przez grupę kandydatów. Otrzymasz opis trudnej sytuacji – na zasadzie analizy przypadku – istniejącej lub mogącej zaistnieć w danej organizacji, np. wprowadzenie skomplikowanych procedur, nowe działania marketingowe kluczowego konkurenta. Wraz ze wszystkimi kandydatami otrzymasz określony czas na przygotowanie swojego pomysłu, a następnie będziesz go prezentował indywidualnie lub w drodze grupowej dyskusji. W ćwiczeniach grupowych szczególny nacisk położony jest na badanie takich kompetencji jak: współpraca, komunikacja (ze szczególnym ukierunkowaniem na elementy perswazyjności i asertywności), podejmowanie decyzji. Z reguły to właśnie tzw. kompetencje miękkie są szczególnie brane pod uwagę podczas oceny dokonywanej przez asesorów.

2. Ćwiczenia w parach

Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie rozmowy z tzw. aktorem. Rozmowa będzie symulować jedną z trudnych rozmów, z którą możesz spotkać się w przyszłej pracy. Jeśli aplikujesz na stanowiska menedżerskie, może to być rozmowa ze zdemotywowanym pracownikiem, jeśli na stanowiska sprzedażowe - jest szansa na dialog z niezadowolonym, roszczeniowym klientem. Przed wykonaniem zadania otrzymasz opis sytuacji i czas na przygotowanie. Ćwiczenie ukierunkowane jest na badanie takich kompetencji jak: komunikacja, umiejętności przywódcze, rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych, umiejętności negocjacyjne.

3. Ćwiczenia indywidualne

Zostaniesz poproszony o samodzielną pracę nad określonym zadaniem. Owym zadaniem może być podobny problem jak opisany powyżej (analiza przypadku), z tą różnicą, że nie będziesz prezentował swoich pomysłów na forum, tylko przedstawisz je pisemnie. Tu większą wagę asesorowie przywiązują do twojej wiedzy, pomysłów i innowacyjności. Odmianą ćwiczenia indywidualnego jest tzw. koszyk zadań (ang. in tray, in basket). Otrzymasz różnego rodzaju dokumenty - np. maile od pracowników, klientów, zaproszenia na konferencje, faktury, skargi od klientów, ponaglenia zapłaty, oferty firm szkoleniowych. Twoje zadanie będzie polegało na pisemnym odniesieniu się do każdego z nich. Ten rodzaj ćwiczenia ma na celu zbadanie takich kompetencji jak: planowanie i organizacja czasu, delegowanie zadań (lub szerzej umiejętności przywódczych), rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych.

Artykuł ukazał się w magazynie "Forbes".