PFHR_ztlem

W tegorocznym, kolejnym już raporcie PFHR można m.in. przeczytać artykuł na temat swobody przepływu usług w Europie, w kontekście wydarzeń minionego roku, a szczególnie uchwalenia i procesu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Autorem publikacji jest Stefan Schwarz – Wiceprezes ds. Delegowania Polskiego Forum HR i Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji ATERIMA. 

Raport zawiera także m.in. analizę na temat wpływu wprowadzonej od nowego roku w Niemczech płacy minimalnej na polskie agencje zatrudnienia. Jej autorem jest Bartosz Wiktorowicz – Key Account Manager w ATERIMA.

Ponadto w publikacji znaleźć można informacje o znaczeniu employer brandingu, wskazówki dotyczące zarządzania coraz bardziej zróżnicowanym zespołem, czy też dane na temat migracji rynku kandydata  z IT na inne branże. Raport wyposażony został także w wyniki agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR w ramach pracy tymczasowej, rekrutacji i delegowania pracowników. Publikacja została wzbogacona także o prognozy na rok 2015.

Podkreślić należy rekordowe wyniki branży agencji zatrudnienia w Polsce. Nasz kraj, ze wzrostem liczby pracowników tymczasowych w 2014 roku aż 25% - jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracy tymczasowej w Europie. Co więcej, agencje zrzeszone w Polskim Forum HR, do którego należy również ATERIMA, zatrudniały ogółem 254 tys. pracowników tymczasowych, czyli 36% reprezentacji rynku.

Publikacja zaprezentowana została podczas konferencji prasowej, na której rozważano m.in., czy dynamiczny rozwój branży idzie w parze z podnoszeniem standardów usług. W roli ekspertów na spotkaniu wystąpili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Stefan Schwarz, Wiceprezes ds. Delegowania Polskiego Forum HR i Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji ATERIMA

Raport „Rynek Agencji Zatrudnienia w 2014 roku” pobrać można tutaj.

PFHR

 

Raport PFHR2014_1