raportFOB2014

Trzynasta edycja raportu prezentuje opisy dwóch typów praktyk. Pierwsze z nich to działania zrealizowane w 2014 roku, a drugie to praktyki długoletnie. Wszystkie przedstawione projekty przyporządkowane zostały do jednej z kategorii:

 

 

- Ład organizacyjny
- Prawa człowieka
- Praktyki z zakresu pracy
- Środowisko
- Uczciwe praktyki operacyjne
- Zagadnienia konsumenckie
- Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

 

W części poświęconej prawom człowieka opisany został projekt „Bezpieczna praca za granicą”. To długoletnia praktyka, którą ATERIMA MED z Grupy ATERIMA realizuje razem z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem PoMOC już od 2011 roku. Informacje na temat „Bezpiecznej pracy za granicą” znaleźć można na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu.  

Sekcja raportu zawierająca opisy praktyk długoletnich zawiera także informację na temat lekcji języka niemieckiego, które Grupa ATERIMA opracowuje i bezpłatnie oraz bez ograniczeń udostępnia na swojej stronie internetowej. Działania te wyróżnione zostały w publikacji  w ramach rozdziału na temat zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

W tej samej kategorii, ale w zakresie opisów praktyk, których realizacja rozpoczęła się w minionym roku, opisany został jeszcze jeden projekt naszej firmy. To kampania „Bezpieczna praca w wakacje”, która stworzona została wokół fikcyjnego ogłoszenia o pracę zawierającego wszelkie znamiona próby oszustwa. Na nasze ogłoszenie-eksperyment, które opublikowaliśmy na kilkunastu popularnych portalach z ofertami pracy pod koniec maja 2014 r. odpowiedziało 378 osób. Każda z nich otrzymała od nas przewodnik „Nie bądź ofiarą” (podpowiada on, jakie elementy ogłoszenia powinny wzbudzić czujność osoby poszukującej zarobku za granicą) oraz poradnik „Bezpieczna praca za granicą”.

 – Bardzo nas cieszy docenienie i opisanie w tegorocznym raporcie aż trzech naszych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu ATERIMA – Grupa ATERIMA zarówno prowadzi rozpoczęte w przeszłości dobre praktyki – lekcje niemieckiego i „Bezpieczną pracę za granicą”, ale także podejmuje nowe działania w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” w formacie PDF można pobrać tutaj.