IIIEKMP_internet_PL_M 

Wydarzenia ostatnich miesięcy nie napawają polskich eksporterów usług optymizmem. Ze strony administracji unijnej i państw członkowskich pojawiają się działania, które pod szyldem ochrony praw pracowniczych i uczciwej konkurencji de facto odbudowują granice wewnątrz unijnego rynku, czyniąc swobodę przepływu usług coraz trudniejszą, a w wielu wypadkach niemożliwą. 

Tematem wiodącym Kongresu będzie toczący się w Unii Europejskiej konflikt dwóch fundamentalnych wartości – swobody przepływu usług oraz ochrony praw pracowniczych. Zgromadzeni na Kongresie prelegenci, goście i uczestnicy dyskutować będą o przyszłości delegowania pracowników i kierunkach unijnej polityki regulującej eksport usług, która ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki i losu tysięcy polskich firm. 

Polska jest potentatem w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym, zaś europejskie prawo ten obszar regulujące jest bardzo skomplikowane. Każdy przypadek jego naruszenia jest nagłaśniany przez zachodnioeuropejskie związki zawodowe i wykorzystywany przeciwko całej idei swobody świadczenia usług. Rzetelna wiedza jest niezbędna, by zarówno sami przedsiębiorcy byli bezpieczni, jak i cały system – wyjaśnia Stefan Schwarz, Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji ATERIMA oraz Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. 

Gościem specjalnym III EKMP będzie Marianne Thyssen – nowa Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników odpowiedzialna za delegowanie pracowników do 2019 r. Poza Marianne Thyssen w gronie prelegentów znajdą się najważniejsi europejscy urzędnicy, politycy i decydenci reprezentujący polski rząd, Parlament Europejski, Komisję Europejską, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Główny Inspektorat Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZDJ__CIA_Z_LOGO_1

Kongresowi towarzyszy uroczysta gala wręczenia nagrody Labor Mobilis 2015. Nagroda przyznawana jest za zasługi na polu popularyzacji i ułatwiania Polakom legalnej pracy w Unii Europejskiej. 

Organizatorami wydarzenia są: 

 
Kongres został wyróżniony patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dra Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Partnerem merytorycznym wydarzenia zostały między innymi Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat III EKMP znajdują się na stronie: www.ekmp.pl