Z powyższej liczby:

  • 220 422 osób zyskało zatrudnienie w ramach pośrednictwa pracy w Polsce, 
  • 109 033 osób zyskało zatrudnienie w ramach pośrednictwa pracy za granicą 
  • 699 278 osób zyskało zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej 

Z raportu MPiPS wynika również, że w minionym roku działało w Polsce 5157 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia, czyli o 617 więcej niż w 2013 roku. Wśród nich 1 949 (38%) świadczyło usługi pośrednictwa pracy na terenie RP, a 1 762 (34%) pracę tymczasową. Warto zaznaczyć, że druga z wymienionych usług cieszy się stale rosnącą popularnością, zarówno wśród pracodawców użytkowników, jak i kandydatów.

Jedna agencja pracy tymczasowej zatrudniała w 2014 roku średnio 396 pracowników. W skład tej grupy wchodzi 26 006 pracowników skierowanych przez agencje do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika zlokalizowanego za granicą. Najczęściej agencje delegowały w ramach pracy tymczasowej do takich krajów jak: Niemcy, Francja i Niderlandy.

Rośnie również liczba firm – klientów agencji zatrudnienia, które korzystają z pracy tymczasowej. W przeciągu dwóch ostatnich lat liczba pracodawców użytkowników wzrosła o 4,5%.

Bieżący monitoring agencji zatrudnienia w Polsce możliwy jest dzięki Krajowemu Rejestrowi Agencji Zatrudnienia. Na stronie www.kraz.praca.gov.pl znajdziemy aktualizowane statystyki i informacje o ilość agencji, oferowanych przez nie usługach, podmiotach, które zakończyły działalność oraz tych nowo powstałych.

dane

Więcej informacji na temat raportu MPiPS znaleźć można na stronie Polskiego Forum HR, którego członkiem jest także Agencja Zatrudnienia ATERIMA.