Ogłoszenie o pracę - checklista

Jak wynika z badań, które prowadziłam w latach 2012 - 2013 aż 92% badanych przyznaje, że ogłoszenie o pracę wpływa na kształtowanie wizerunku firmy. Można więc porównać je (i czasem takie jest jego założenie) do reklamy. Warto pamiętać, aby:
 
- jego treść była na tyle jasno i precyzyjnie sformułowana, by odpowiadały na nie osoby, które rzeczywiście mogą być kandydatami do danej pracy. Lepiej przeanalizować sto adekwatnych CV, niż trzysta, z których większość nie spełnia naszych oczekiwań;
 
- musi być napisane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kodeksie Pracy.
 
A zatem do dzieła!
 

Dobry początek

Tworząc ogłoszenie o pracę warto zacząć od krótkiego, lecz treściwego opisu firmy. Odpowiedz w nim na pytania, czym zajmuje się firma, jakie świadczy usługi, co produkuje, na jakich rynkach jest obecna, kto jest jej klientem.
 
Następnie podaj nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Pamiętaj, że wprowadzenie w nazwie słowa „menedżer" sugeruje zarządzanie podległym zespołem, a w związku z tym wymaga określonych kompetencji. Odnieś się zatem do celów i zadań na stanowisku i w nawiązaniu do nich doprecyzuj nazwę stanowiska.
 
We wstępie (np. pod nazwą stanowiska) podaj numer referencyjny, miejsce pracy, rodzaj umowy, datę publikacji ogłoszenia.
 

Decydujące rozwinięcie

Ogłoszenie ma zachęcać do aplikowania przez najlepszych w danej dziedzinie, o adekwatnych kwalifikacjach i kompetencjach. Przedstaw, co firma oferuje (większość firm zaczyna od wymagań - wyróżnij się!). Co Twoja firma proponuje swoim pracownikom? Czym się wyróżnia?
 
Dalej przejdź do krótkiego opisu zadań na stanowisku - nakreśl wizję, czym dana osoba będzie się zajmowała. Opisz zakres obowiązków, aby kandydat mógł sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał jego dzień pracy. To da mu możliwość odpowiedzi na pytanie, czy tak właśnie chce pracować i czy posiada adekwatne kompetencje i doświadczenie.
 
Twardym testem dla kandydata powinien być opis wymagań. Zadbaj o mierzalne doprecyzowanie takich elementów jak: wykształcenie, doświadczenie (w latach), języki (stopień zaawansowania), prawo jazdy, certyfikaty, uprawnienia, mobilność. Jeśli praca jest zmianowa, uwzględnia dyspozycyjność w weekendy - dookreśl to już na poziomie ogłoszenia. Szkoda czasu na rozmowę z osobami o adekwatnych kompetencjach, ale nieskłonnych do pracy w niestandardowych warunkach. Nie wychodź z założenia, że określone warunki pracy są oczywiste dla Twojej branży - przemyśl, czy na dane stanowisko nie może aplikować ktoś spoza niej (będzie to wymagało dłuższego okresu wdrożenia, ale za to umożliwi świeże spojrzenie na pracę na danym stanowisku).
 

Formalne zakończenie i aspekty prawne

Zawrzyj informację, jakie dokumenty aplikacyjne i w jakiej formie powinny zostać dostarczone. Poproś o zamieszczenie w nich klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W związku z przepisem o równym traktowaniu (Kodeks Pracy, Art. 183a) pamiętaj, że w ogłoszeniu o pracę nie mogą pojawić się żadne elementy o zabarwieniu dyskryminującym. Doprecyzowanie zatem w ogłoszeniu preferowanego wieku, płci, rasy itp. bez merytorycznego i rzetelnego uzasadnienia jest niedopuszczalne. 
 
Pamiętaj o grafice, wyglądzie i estetyce ogłoszenia - nawiąż do wizerunku firmy, zamieść logo firmy w odpowiedniej rozdzielczości. Gotowe ogłoszenie wydrukuj, uważnie przeczytaj, daj do wglądu komuś z otoczenia albo zupełnie niezwiązanemu z tematem. Zapytaj o jego odbiór, wrażenia i odczucia z nim związane.

A jako ostateczny test sprawdzający pod kątem Employer Branding: zadaj pytanie samemu sobie - czy po przeczytaniu takiego ogłoszenia chciałbyś pracować na danym stanowisku?

Autor: Anna Dolot

Artykuł ukazał się w portalu www.hrnews.pl