Z analizy PFHR wynika, iż na najwyższe zarobki liczyć mogą specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania oraz inżynierowie. Ich wynagrodzenia w 2015 roku wynosiły średnio 25,03 PLN za godzinę. W tej grupie na pierwszych dwóch miejscach uplasowali się specjaliści ds. zarządzania i organizacji oraz analitycy finansowi.

O ponad 5% wzrosły zarobki personelu średniego szczebla, wśród których najlepiej zarabiali spedytorzy i osoby zatrudnione na pokrewnych stanowiskach - 3,7 tys. PLN miesięcznie. W górę poszły także wynagrodzenia robotników przemysłowych i rzemieślników, którzy mogą zarobić średnio 13,07 PLN za godzinę. Na najwyższe zarobki w tej grupie zawodów liczyć mogą mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych, zaś na najniższe - piekarze, cukiernicy oraz szwaczki.

Nieznacznie wzrosły średnie zarobki pracowników biurowych z 14,02 PLN za godzinę w pierwszym kwartale 2014 roku do 14,21 PLN w pierwszym kwartale 2015. Spadek zanotowały z kolei średnie zarobki pracowników usług i sprzedaży.

W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, co jest częstym zarzutem kierowanym pod adresem usługi pracy tymczasowej.

wynagrodzenia