logo_nagrody_ludzie_ktorzy_zmieniaja_biznesTVP Info wybrała 10 osób, które najbardziej zasługują na miano „Człowieka, który zmienia biznes”. Wśród nich znalazł się związany z Grupą ATERIMA Stefan Schwarz. Docenione zostały jego działania między innymi na polu społecznej odpowiedzialności biznesu i walki o lepsze i bardziej sprawiedliwe dla Polski europejskie prawo.

Stefan Schwarz od 2012 roku walczy z dyskryminacją polskich firm usługowych i ich pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Podkreśla, że w ostatnich dziesięciu latach polskie usługi stały się synonimem profesjonalizmu i przewagą konkurencyjną Polski w Europie. Jako założyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy wraz z jego członkami broni fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego i otwartych granic Unii Europejskiej. Warto dodać, że dzięki wielomiesięcznym staraniom Inicjatywy udało się zapobiec wprowadzeniu zasady jednorazowego delegowania, która prowadziła do zablokowania możliwości świadczenia usług na rynku europejskim przez polskie firmy.

Jako wiceprezes zarządu Polskiego Forum HR – organizacji wyznaczającej najwyższe standardy w branży HR - Stefan Schwarz rozwija dialog i współpracę przedsiębiorców z ich grupami odniesienia.

Do swoich największych sukcesów zalicza organizowany corocznie wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Europejski Kongres Mobilności Pracy, który jest największym w Europie cyklicznym wydarzeniem poświęconym delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wśród jego gości znalazło się dwóch unijnych komisarzy oraz znakomici przedstawiciele najważniejszych instytucji, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na co dzień nominowany związany jest z krakowską Grupą ATERIMA. Wyróżnikiem firmy jest oparcie jej działalności na wartościach, a w szczególności zasadzie, że biznes musi być odpowiedzialny i harmonijnie współistnieć ze swoim otoczeniem. Grupa ATERIMA jest aktywna w obszarze CSR, a wszystkie realizowane projekty ściśle powiązane są z kluczowymi dla firmy grupami społecznymi i ich problemami. Przykładem może być program „Bezpieczna praca za granicą” i wieloletnia współpraca firmy ze wspierającym ofiary handlu ludźmi Stowarzyszeniem PoMOC. W ten sposób Schwarz – inicjator i główny ambasador odpowiedzialnej postawy w Grupie ATERIMA – udowadnia, że przedsiębiorstwo z sektora MŚP może wnieść nową jakość do swoich relacji z pracownikami i partnerami zamiast skupiać się wyłącznie na zysku. Potwierdzeniem innowacyjności i znaczenia kierowanych przez Schwarza działań jest również jego współpraca z Komisją Europejską (tworzenie standardów wdrażania praw człowieka dla branży HR) i UN Global Compact.

Realizowany przez FOB i TVP Info konkurs dedykowany jest osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Kandydaci do nagrody dzięki kierowaniu się nadrzędną wizją sprawiają, że przedsiębiorstwa pozytywnie wpływają na swoje otoczenie. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Głosy na Stefana Schwarza (maksymalnie 5 dziennie) oddawać można za pomocą formularza internetowego do piątku 9 października.

 

Stefan_Schwarz_2015