Czym są Mapy Myśli?

Nasz mózg to dwie półkule: prawa odpowiada za naszą twórczość i pomysłowość. Oddziałują na nią kolory, obrazy, symbole, kształty. Półkula lewa odpowiada za myślenie logiczne, matematyczne. Bogaci w tę wiedzę dwaj brytyjscy naukowcy: Tony i Barry Buzan stworzyli koncepcję Mapy Myśli (ang. Mind Mapping). 

Jak to zrobili? Na podstawie różnych badań i obserwacji analizowali wpływ prowadzenia notatek na sposób zapamiętywania notowanych treści. Stwierdzili, że podczas sporządzania notatek w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu (ta odpowiedzialna za myślenie logiczne, linearność, analityczność, słowa i liczby). Zaproponowali zatem, aby notatki prowadzić w sposób nielinearny, przy użyciu przestrzeni na czystej, białej, gładkiej kartce, przy pomocy kolorów, symboli, rysunków (łącznie z wykorzystaniem efektu trójwymiarowości). Wówczas pobudzana jest również i prawa półkula mózgu (ta odpowiedzialna za kreatywność, wyobraźnię, marzenia, świadomość przestrzeni). Współpraca obydwu półkul zwiększa kreatywność, pomysłowość, skuteczność w działaniu, poszerza horyzont i perspektywę myślenia. 

Choć pierwotnie Mapa Myśli stworzona została w celu takiego prowadzenia notatek, które ułatwia lepsze zapamiętywanie notowanych treści, to z powodzeniem może być wykorzystywana do zarówno indywidualnego, jak i zespołowego planowania, poszukiwania twórczych pomysłów i rozwiązań.

Krok po kroku

Prześledźmy więc kolejne kroki tworzenia Mapy Myśli, które powstały w oparciu o rady Tony’ego Buzana.
 1. Na środku białej, czystej kartki napisz słowo lub krótki temat zagadnienia, nad którym chcesz się skupić. Alternatywnie możesz narysować obrazek lub grafikę związaną ze słowem czy tematem. Wykorzystaj minimum trzy kolory.
 2. W dowolnych miejscach kartki zapisz hasła, które kojarzą Ci się z danym tematem np. tematy pokrewne, ludzie, zasoby, problemy, ograniczenia. Wykorzystaj dowolne skojarzenia, grafiki, obrazy, symbole, kolory. To one oraz nielinearność w największym stopniu pobudzają Twoją prawą półkulę do twórczego myślenia, odblokowują czasem uśpione wcześniej pomysły lub posiadaną, lecz zapomnianą wiedzę. Te główne hasła połącz linią z tematem. 
 3. Od poszczególnych haseł mogą odchodzić linie do kolejnych zagadnień tematycznie związanych (kojarzących się) z pierwotnym. 
 4. Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek (pisanie zdań jest zasadniczo zabronione).
 5. Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone.
 6. Używaj różnych wielkości i stylów liter.
 7. Daj się ponieść swojej wyobraźni – twórz nawet Mapy najbardziej abstrakcyjne, absurdalne.
 8. Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli (co wymaga czasu i wprawy).
 9. Jeśli z Mapy Myśli chcesz stworzyć plan działania, wystarczy ponumerować kolejne pomysły, ewentualnie je doprecyzować. 

W ten sposób stworzoną Mapę Myśli możesz powiesić nad swoim biurkiem 
w miejscu pracy i dopisywać do niej różne pomysły i koncepcje. To, co najważniejsze już jest na papierze i już Ci nie umknie. Teraz możesz to już tylko doskonalić. Nieraz zdarzy się tak, że w trakcie wykonywania codziennych obowiązków wpadnie Ci do głowy jakiś pomysł, który będziesz mógł dopisać do swojej Mapy Myśli. Jest to możliwe głównie dzięki temu, że kolory, symbole, rysunki z Mapy utkwią Ci w pamięci, podświadomie będziesz o nich myśleć. 

Kwestie organizacyjne

Oto kilka dodatkowych wskazówek: 
 • Noś ze sobą zestaw kolorowych cienkopisów – stworzenie Mapy może okazać się przydatne w dowolnej chwili – bądź przygotowany;
 • Przy tworzeniu Mapy Myśli zadbaj o warunki, w których pracujesz – ciszę, względny spokój, tak abyś miał czas na twórcze myślenie;
 • Mapy Myśli możesz tworzyć w zeszycie – kiedy tylko będziesz chciał do nich wrócić będzie taka możliwość. Wszystkie pomysły będziesz mieć w jednym miejscu. Część Map będziesz mógł wykorzystać w zupełnie innych obszarach niż pierwotnie (do innych projektów). Jeśli tworzysz Mapy na kartkach warto je wpinać do segregatora – każda dobrze przygotowana Mapa to Twój twórczy czas pracy, Twoje pomysły, które stanowią cenny zasób;
 • Dla tych, którzy papier uważają za przeżytek, podpowiadamy, że Mapy Myśli można tworzyć także przy użyciu specjalnego oprogramowania.

autor: Anna Dolot, Ekspert ATERIMA HR