Zacznijmy od podstaw – czyli czym jest coaching

Coaching to metoda rozwoju pracowników, która wyróżnia się na tle innych. Oto kilka jej cech charakterystycznych:

  1. Coaching ma przynieść określony efekt. Współpraca zaczyna się od określenia celu, który wyznacza klient, a rolą coacha jest zadbanie, aby ten cel był sformułowany we właściwy, metodyczny sposób.
  2. Obie strony coachingu poszukują wspólnie sposobów i metod realizacji celu, w oparciu o określony sposób komunikacji. Coach zadaje dużą ilość pytań, wykorzystuje także inne metody tzw. komunikacji niedyrektywnej, co oznacza, że nie daje gotowych rozwiązań czy instrukcji działania i postępowania. Istotne jest także aktywne słuchanie ze strony coacha. Taki sposób komunikacji ma na celu skłonienie klienta do analizy dotychczasowych działań, sytuacji, w której się znajduje, zasobów, które posiada lub których mu brakuje. Efektem jest znalezienie alternatywnego sposobu działania, pobudzenie do zmiany utartych schematów, przełamania rutyny, a w konsekwencji osiągnięcie założonego na pierwszym spotkaniu celu.
  3. Specyficzna relacja – coaching jest oparty na całkowitej dobrowolności, równości, szacunku i partnerskiej relacji.

Coaching służy do doskonalenia potencjału pracownika i kierowany jest raczej do osób posiadających już doświadczenie – skoro coach zadaje pytania, pracownik musi mieć pewną wiedzę i doświadczenie, by na te pytania odpowiedzieć. Coaching zazwyczaj ma charakter indywidualnych spotkań, trwających jedną lub półtora godziny, najczęściej w tygodniowych odstępach.

Zawód: coach

W Polsce nie ma określonych przepisów regulujących wymagania dotyczące zawodu coacha. Oznacza to, że każdy może nim zostać. Konsekwencją jest fakt, że w związku z brakiem barier wejścia na rynek, coachami zostają czasami osoby, które nie mają ani wiedzy, ani umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia tego procesu i wykorzystywanych w nim narzędzi. Zdarza się również, że zawód ten wybiera bardzo młoda osoba, która uważa, że zrobienie kursu z zakresu coachingu jest wystarczającym paszportem do tej profesji – nie posiada ona jednak niestety ani biznesowego, ani życiowego doświadczenia, które są niezwykle cenne w szerszym spojrzeniu na sytuację klienta.

Jak wybierać

Coaching, głównie z racji bezpośredniej relacji, jest metodą stosunkowo drogą (od stu do kilkuset złotych za sesję). Zanim zatem zainwestujesz określone nakłady czasowe i finansowe poszukaj coacha, którego zarekomenduje Ci ktoś, kto już korzystał z jego usług. Dopytaj o szczegóły współpracy, efekty i tworzoną na spotkaniu atmosferę.

Coach powinien posiadać wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia i wykorzystywania określonych narzędzi w coachingu, standardów i etyki tak ważnej w tym zawodzie. Stąd warto rozważyć skorzystanie z usług osoby z certyfikatem jednej z uznanych organizacji certyfikujących w Polsce.

Coach nabiera doświadczenia wraz z prowadzeniem sesji – zapytaj go zatem o ilość godzin przepracowanych tą metodą, poproś o ewentualne referencje.

Certyfikat i przeprowadzone sesje to jednak nie wszystko. Niezwykle istotne w pracy coacha jest jego doświadczenie zawodowe i życiowe. Zapytaj zatem potencjalnego coacha o dotychczasowe pełnione role w życiu zawodowym (zajmowane stanowiska, wykonywane zadania). Coach nie musi być doświadczony w obszarze Twojej specjalizacji, ale biznesowe i życiowe doświadczenie jest niezbędne, aby szeroko spojrzeć na sytuację i zadawać zróżnicowane pytania, z wielu perspektyw.

Na koniec – zobacz jaka będzie reakcja coacha na Twoje wszystkie pytania – dobry coach to osoba otwarta. Jeśli cierpliwie odpowie Ci na wszystkie pytania, rozumiejąc, że chcesz powierzyć się profesjonaliście, to dobry znak dla przyszłej współpracy.

Autor: Anna Dolot

Artykuł ukazał się w portalu www.biznes.pl