Właściwie wyznaczone cele to połowa sukcesu - część z Was ma ją już za sobą. Wizja tego, co i kiedy chcemy zrealizować, świadomość potrzebnych nam zasobów ukierunkowuje nasz umysł na konkretne działanie. Co ciekawe niemal tak samo chętnie planujemy aktywności w życiu zawodowym, jak i prywatnym. To dobrze, bo obydwa te obszary zazębiają się ze sobą i na siebie oddziałują. Mogą być dla siebie wzajemnym motorem i motywatorem do działania.

Cele zawodowe ważniejsze o 1%

Analizując cele zawodowe i prywatne wpisane przez użytkowników kreatora w grudniu i styczniu, okazało się, że raptem o 1% chętniej wybierany był cel związany bardziej z obszarem zawodowym. Pierwsze miejsce zajęła nauka języków obcych - 42% użytkowników kreatora postanowień ATERIMA taki cel rozwojowy obrało na rok 2016. Dominował język angielski, a po nim kolejno: chiński, hiszpański i niemiecki, rosyjski oraz francuski. Prawda jest jednak taka, że choć w większości przypadków języka obcego używamy w pracy, z powodzeniem może nam się również przydać w życiu osobistym (np. podczas prywatnych podróży). Istnieje także część osób, które naukę dodatkowego języka traktuje jako hobby - lubi się uczyć języków i tak spędza swój wolny czas.

Drugie miejsce w obszarach zawodowych to chęć zwiększenia zarobków (16%). Wydaje się, że mamy coraz większe potrzeby oraz ambicje, a do nich potrzebne nam są dodatkowe środki finansowe. Polacy planują też znaczące zmiany w swoim życiu zawodowym - 12% chce zmienić pracę.

Dla części użytkowników kreatora ważny jest rozwój, dlatego planują odbycie kursu doszkalającego (9%), część zaś postanowiło zająć wyższe niż obecnie piastowane miejsce w strukturze organizacyjnej firmy, czyli awans (6,25%). Chcemy także lepiej wykorzystywać nasz czas - 5% użytkowników zobowiązało się do punktualnego przychodzenia do pracy (5%).

Prywatnie stawiamy na zdrowie

Wśród prywatnych postanowień noworocznych użytkownicy kreatora najczęściej wybierali... schudnięcie - aż 41%. Na drugim miejscu, niejako w konsekwencji do pierwszego celu, uplasowały się regularne ćwiczenia fizyczne (32%). Użytkownicy deklarowali chęć udziału w treningach lub bieganie. Zdajemy sobie również sprawę z dobroczynnego wpływu czytania książek na nasze życie zarówno zawodowe, jak i osobiste. Dowodem na to jest deklaracja 21% użytkowników, że przeczytają określoną liczbę książek w 2016 roku. 17,5% Polaków postanowiło oszczędzać, a 17% zrobić prawo jazdy. Nie chcemy być sami i planujemy w tym obszarze aktywne działanie - 7% zadeklarowało chęć znalezienia męża lub żony w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Niepopularni, ale oryginalni

Wśród użytkowników kreatora postanowień ATERIMA znalazły się także niezwykle oryginalne plany. Należą do nich: nauka telekinezy, nauka nowego tekstu piosenki na pamięć (z częstotliwością raz w tygodniu) czy wysłanie listu w butelce. To cenne i ważne - nasz umysł, aby sprawnie funkcjonować potrzebuje różnych bodźców do działania. Niestandardowe pomysły wprowadzają w nasze życie różnorodność i powodują, że wracając do codziennych zadań mamy możliwość spojrzenia na nie z innej, świeższej perspektywy. 

Autor: Anna Dolot

Artykuł ukazał się w portalu www.hrnews.pl