Tak już mamy, że lubimy być pytani o zdanie, opinię, ocenę. Lubimy wiedzieć, czemu uzyskane informacje mają służyć i co najważniejsze widzieć i doświadczyć, że nasze wypowiedzi mają swoje przełożenie na rzeczywistość. Owe mechanizmy warto wykorzystać podczas przygotowania, prowadzenia i realizacji badań opinii pracowników.

OGÓLNE REGUŁY

Z badania opinii pracowników korzysta wiele firm, różnie oceniając jego skuteczność. Pojawia się zawsze pytanie, na ile szczerze i otwarcie pracownicy będą chcieli mówić o tym, co im się podoba, a co zupełnie im nie odpowiada w organizacyjnej rzeczywistości. Odpowiedzi na te pytania uwarunkowane są wieloma czynnikami. Dlatego przygotowując badania warto skupić się na:

 • celu badania
 • komunikacji całego procesu
 • anonimowości badań
 • prezentacji wyników
 • wdrożeniu w życie elementów ważnych dla pracowników lub przynamniej odniesienie się do nich.

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA, GDYŻ…

Pierwszym pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć to czemu badanie ma służyć? Jaki chcemy osiągnąć cel? Jakie informacje uzyskać? I do czego mają nam się przydać? Cele mogą dotyczyć następujących obszarów:

 • ogólnej satysfakcji z pracy,
 • sposobów komunikacji, wdrażania i realizacji polityki HR w obszarach szeroko pojętego rozwoju (szkolenia, ścieżki karier), motywowania i benefitów, wynagrodzeń, procesów HR realizowanych w organizacji,
 • procedur i polityk w innych obszarach,
 • pracy przełożonych i zarządu,
 • współpracy zespołowej.

Jeśli wyodrębnimy kilka celów, warto podzielić badanie na kilka obszarów tematycznych w oparciu o nie. Każdy z nich należy przełożyć na kilka pytań. Badanie nie może być jednak zbyt długie, optymalnie powinno pracownikowi zabrać do 15 minut, uwzględniając pytania otwarte, które zdecydowanie powinny się w nim znaleźć.

KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA I JESZCZE RAZ KOMUNIKACJA

Co zrobić, by pracownicy dowiedzieli się o badaniach i chcieli wziąć w nich udział?

 • Cel badania zakomunikuj pracownikom na spotkaniu, ewentualnie e-mailowo.
 • Pokaż w jakich obszarach pozyskane informacje posłużą do doskonalenia organizacji.
 • Przedstaw korzyści z udziału w badaniu.
 • Zachęć do otwartości i zapewnij pracownikom 100% anonimowości.
 • Jeśli obawiają się ankiet w wersji elektronicznej, daj im możliwość wydruku i wrzucenia do zaklejonych urn.
 • Zbierz sprzymierzeńców badań i poproś ich o koleżeńskie zachęcanie do udziału pozostałych współpracowników.
 • Wyznacz konkretną datę zakończenia badań, a gdy będzie się ona zbliżała, wyślij maila z przypomnieniem i prośbą o zaangażowany udział.
 • Pamiętaj też, że pracownicy mają przeróżne (także negatywne) doświadczenia z udziału w badaniach. Nie dziw się zatem, jeśli nie zobaczysz gromkich braw i entuzjazmu w oczach pracowników dowiadujących się o badaniach ich opinii…

NO I CO DALEJ?

Poważnym błędem w prowadzeniu takich badań jest brak informacji zwrotnej po ich zakończeniu. Przygotuj więc zrozumiały dla wszystkich raport. Optymalnym rozwiązaniem jest przekazanie jego treści na bezpośrednim spotkaniu, równolegle udostępniając pracownikom wersję elektroniczną. Podziękuj pracownikom za udział w badaniu, za ich czas i zaangażowanie. Zakomunikuj też jak i kiedy kluczowe wnioski, inicjatywy i pomysły zostaną wdrożone w firmie. Pokaż, że zdanie i opinie pracowników są ważne dla organizacji, zbuduj partnerską relację.

Jeżeli w odpowiedziach pracowników pojawiały się pomysły, które z przyczyn finansowych, czasowych czy organizacyjnych nie mogą zostać wdrożone, podziękuj za nie, odnieś się do nich i uzasadnij swoją decyzję. Odniesienie się do nieadekwatnych, bądź niepopularnych wypowiedzi w sposób merytoryczny i grzeczny będzie dowodem na to, że każda opinia jest czytana z uwagą, nie tylko ta będąca laurką na cześć firmy.

KAŻDY GŁOS JEST ISTOTNY

Warto pamiętać też o tym, że badanie opinii pracowników można realizować bez względu na branżę i zaprosić do badania wszystkich pracowników, nie zważając na miejsce w strukturze, zakres wykonywanych zadań i powierzonych obowiązków. Liczy się zatem zarówno opinia menedżerów, jak i specjalistów, pracowników umysłowych, jak i fizycznych. Nierzadko to opinie pracowników będących najbliżej „procesu” (produkcji, obsługi klienta) są najcenniejsze, trafne i życiowe! Ponadto oni też docenią fakt zainteresowania ich zdaniem.

Artykuł ukazał się w portalu Onet Biznes.