Ile prawdy jest w powiedzeniu: „Przychodzisz do firmy, odchodzisz od szefa"? Postanowiłam przeprowadzić badania skupiające się na relacjach szef-pracownik, czyli temacie trudnym, ale równocześnie dotyczącym każdego z nas. Ich efektem jest publikacja, w której przeczytać można wyniki i wnioski z takich obszarów jak:

  • Polski szef - jaki jest, a jakiego chcemy mieć
  • Dlaczego rezygnujemy z pracy
  • Rekrutacja oczami kandydata

Za co cenimy przełożonych

Relacje szef-pracownik są z jednej strony tematyką popularną, z drugiej budzącą różne emocje. Wydaje się, że cały problem polega na tym, że po jednej stronie barykady stoją szefowie, którzy uważają, że „pracownik robi to, co do niego należy", a po drugiej pracownicy, którzy w swojej pracy widzą zaangażowanie i wysiłek, którego czasem nikt nie docenia.

W takiej sytuacji, zamiast gry do jednej bramki, toczy się walka z podziałem na „my" i „oni". Tymczasem piłka jest po stronie szefa. Dlaczego? Bo jeżeli z jego zespołu odejdzie wartościowy pracownik, to z vacatem, kosztami finansowymi i czasowymi tej sytuacji zostaje szef. Zatem powinien on rozważyć, które z jego zachowań powodują określone konsekwencje.

Wyniki raportu podpowiadają, jak polski szef jest postrzegany, a jakie jego zachowania są oczekiwane przez pracowników.

Wybraliśmy 13 zróżnicowanych (pozytywnych i negatywnych) zachowań i poprosiliśmy respondentów, aby wybrali 6, których oczekują od skutecznego szefa oraz aby zaznaczyli maksimum 6 zachowań, które obserwują u swoich szefów na co dzień w pracy.

Oczekiwania a rzeczywistość

Kluczowe dla pracowników okazało się docenienie starań i wysiłków podejmowanych przez pracowników (85%). Bądźmy szczerzy - każdy z nas chce i lubi słyszeć, że dobrze coś robi. Każdy chce poczuć się doceniony. Czasem wystarczy zwykłe „dziękuję", albo „dziękuję za dobre przeprowadzenie spotkania z naszym kluczowym klientem". To nic nie kosztuje!

Drugim ważnym w opinii badanych zachowaniem szefa jest jego dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. To dzięki takiemu zachowaniu firmy mają możliwość rozwoju, zdobywania nowych rynków, zwiększania zatrudnienia, unikania błędów lub uczenia się na tych popełnionych.

Zadaniem i rolą szefa jest budzenie świadomości, uwrażliwianie na trudne sytuacje, wspieranie w nich, inspirowanie. Dzielenie się wiedzą może być jednym z najważniejszych czynników motywacji do pracy: zwiększa więź i lojalność pracownika, buduje wizerunek szefa jako skutecznego, a nawet charyzmatycznego. To ważny element dla młodych pracowników, których coraz trudniej jest motywować do pracy. Warto także pamiętać, że rozwijając innych zawsze uczymy się czegoś nowego. Dzieje się tak dlatego, że w drodze dialogu poznajemy inny sposób myślenia, działania, motywy postępowania, odwołujemy się do wiedzy „ucznia" i z niej czerpiemy również dla siebie. To dodatkowa korzyść, cenna tym bardziej, że tego, czego możemy być pewni do końca życia (nie tylko zawodowego), to konieczność ciągłego rozwoju.

Zarówno docenienie, jak i dzielenie się wiedzą wpływają na tworzenie atmosfery w firmie - która okazała się trzecim najważniejszym czynnikiem dla respondentów. Jesteś szefem - pomyśl, jaką atmosferę tworzysz? Czy Twoi pracownicy lubią przychodzić do pracy, czy dobrze czują się w zespole?

Niestety między najważniejszymi czynnikami dla pracowników istnieje największy rozdźwięk w odniesieniu do stanu faktycznego. Wyniki badań to konkretne zachowania, gotowe wskazówki, jak postępować wobec pracowników. Warto zmieniać rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Warto być tym szefem, który swoją osobą zatrzymuje najlepszych w organizacji.

Więcej wniosków, liczb, danych i ciekawostek dostępnych jest w raporcie, który przeczytać można tutaj: www.aterima.hr/raport-preferencje

W badaniu udział wzięli m.in. kandydaci uczestniczący w procesach rekrutacji i selekcji realizowanych przez Grupę ATERIMA, partnerzy biznesowi oraz klienci.

Artykuł ukazał się w portalu HR NEWS.