Stawki minimalnego wynagrodzenia we Francji (SMIC) na rok 2017 opublikowane przez Minister Pracy Myriam El Khomri są wyższe o 0,93 % wobec stawek ustanowionych w roku poprzednim. Oznacza to, że przy 35-godzinnym tygodniu pracy we Francji minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, nie może być niższe niż 1 480,27 EUR brutto miesięcznie.

To już kolejna zmiana stawki SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Podwyżka to dobra wiadomość przede wszystkim dla osób zarabiających minimalne wynagrodzenia.