Istnieje szereg badań, które podkreślają rolę szefa w przyciąganiu, motywowaniu i zatrzymywaniu pracowników w firmie. Jest nawet takie powiedzenie „przychodzisz do firmy, odchodzisz od szefa”. Wpływ bezpośredniego przełożonego na pracownika interesował mnie od dawna. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej tej relacji w badaniach preferencji pracowników wobec pracodawców.

Jednym z badanych obszarów był właśnie szef – jego oczekiwany, preferowany, pożądany przez pracowników wizerunek oraz ten aktualny, zaobserwowany, rzeczywisty. Co tworzy jego portret? Najczęściej przejawiane zachowania, działania zawodowe, codzienne aktywności. Sformułowałam trzynaście zachowań – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które z jednej strony wydawały się ważne, a z drugiej możliwe do obserwacji. Badanych poprosiłam o wybór sześciu z nich – takich, których oczekują od skutecznego szefa oraz kolejnych sześciu, które obserwują u swoich przełożonych na co dzień w pracy.

Czego chcą pracownicy?

Dla badanych najważniejszym oczekiwanym zachowaniem okazało się docenienie ich starań i wysiłków – wskazało je aż 84%. Większość pracowników chciałoby po prostu usłyszeć pozytywną informację zwrotną na temat swojej pracy. Szefie – wydaje Ci się, że dobrze przygotowany raport czy prezentacja to obowiązek pracownika? Może i tak, ale warto za niego podziękować, docenić np. dokładność, rzetelność danych, podsumowania i komentarze. Choćby w kilku słowach.

Drugim oczekiwanym zachowaniem jest dzielenie się z pracownikami wiedzą i doświadczeniem (76%). Ten czynnik jest szczególnie istotny dla młodych pracowników, zaczynających swoją drogę zawodową. Jeśli jesteś szefem młodych ludzi i zastanawiasz się, jak budować ich zaangażowanie, lojalność, a jednocześnie swój autorytet w ich oczach – pamiętaj, że umiejętne dzielenie się własnym doświadczeniem to zachowanie, które po pierwsze ma wpływ na powyższe elementy, a po drugie minimalizując koszty maksymalizuje efektywność Twojego zespołu.

Pracownicy oczekują także budowania partnerskiej atmosfery, informacji zwrotnej na temat efektów swojej pracy, szefa dobrze zorganizowanego oraz wspierającego w dążeniu pracowników do realizacji ich celów.

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Między wymienionymi sześcioma zachowaniami oczekiwanymi, a zaobserwowanymi u polskich szefów w rzeczywistości widoczny jest niestety największy rozdźwięk. Według ankietowanych szef jest zajęty, zabiegany i trudno mu znaleźć czas na pracowników (najwięcej wskazań – 39%). Niestety, wygląda na to, że nie ma też czasu na docenienie wysiłków i starań oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szefie, kiedy ostatnio podziękowałeś swojemu pracownikowi za jego wkład pracy, zaangażowanie, pomysł?

Z pozytywów: według badanych polscy przełożeni budują partnerską atmosferę, mają poczucie humoru i są życzliwi.

Szefie, kalkulacja jest prosta!

Wymienione tu pozytywne zachowania warto potraktować jako wskazówki, jak postępować wobec pracowników. Nie wymagają raczej nakładów finansowych, za to trochę poświęconego czasu, pozytywnego nastawienia, życzliwości i empatii. Pamiętajmy, że ich brak może z kolei doprowadzić do utraty pracowników, co jest dla firmy z reguły stratą czasu, kosztami, utratą wiedzy i doświadczenia.

Więcej wniosków, liczb, danych i ciekawostek dostępnych jest w raporcie, który przeczytać można tutaj: www.aterima.hr/raport-preferencje

W badaniu udział wzięli m.in. kandydaci uczestniczący w procesach rekrutacji i selekcji realizowanych przez Grupę ATERIMA, partnerzy biznesowi oraz klienci.

 

Artykuł ukazał się w portalu Onet Biznes