Czego można się dowiedzieć z badania? Między innymi tego, że średnie godzinowe wynagrodzenie pracowników tymczasowych w 2017 roku wyniosło 14,49 zł brutto, co daje średnie miesięczne zarobki na poziomie 2 434 zł brutto. Poziom wynagrodzeń w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł tym samym o 11,2%, kiedy to stawka godzinowa wynosiła 13,03 zł brutto/godz.

W ramach badania przeanalizowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w kilkunastu czołowych agencjach pracy. Najliczniejszą grupę w badaniu stanowiły wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach prostych (39%), a następnie zarobki operatorów i monterów maszyn i urządzeń (26%).

Jakie wnioski można wyciągnąć z analizy? Przede wszystkim można stwierdzić, że zarobki pracowników tymczasowych rosną szybciej niż poziom minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 roku wzrosło o 9,1%. – To kolejny efekt rynku pracownika i walki o kandydatów – komentują autorzy badania.

Cały raport można znaleźć TUTAJ.

Polskie-Forum-HR-praca-tymczasowa