Ogłoszenie pełni kilka funkcji: informacyjną, motywacyjną i wstępnej selekcji, czyli powinno:

  • zawierać dane, na podstawie których kandydat może ocenić, czy oferta jest skierowana do niego,
  • być na tyle atrakcyjne, aby zachęcić – szczególnie tych adekwatnych i najlepszych – do aplikowania,
  • skłonić do zgłoszenia się osoby, które spełniają kryteria, zarówno pod względem wymogów formalnych, jak i dopasowania do organizacji i zespołu. To ułatwia późniejszą selekcję kandydatów.

Na co zatem zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania ogłoszenia o pracę na konkurencyjnym rynku?

1. Co ja z tego będę miał?

Skoro istotną funkcją ogłoszenia o pracę jest motywowanie, zwróć uwagę:

  • czy w ogłoszeniu zostały zawarte informacje o tym, co firma oferuje pracownikowi,
  • na którym miejscu w ogłoszeniu jest ta informacja,
  • jaka jest proporcja korzyści do zakresu obowiązków.

W zależności od tego, jaki jest profil kandydata, warto przemyśleć i przedstawić korzyści, które są rzeczywistą wartością. Podstawowe błędy to:

  • brak korzyści,
  • korzyści opisane na samym końcu,
  • zakres obowiązków jak na trzy stanowiska pracy i marne korzyści,
  • banalne korzyści, które raczej nie przyciągną doświadczonych i wartościowych pracowników (np. pyszna kawa, piłkarzyki).

2. Dwuznaczne sformułowania

W HR-owej branży istnieją takie sformułowania, które z jednej strony mają charakter obiegowy, z drugiej przez kandydatów są interpretowane w różny sposób. Jednym z nich jest „elastyczne godziny pracy”, które część kandydatów zachęca, bo zakładają, że swobodnie będą mogli zaprowadzić dziecko do przedszkola. Są jednak i tacy, którzy taki zapis interpretują jako pracę po godzinach.

Innym przykładem jest sformułowanie „praca w młodym zespole”, które po pierwsze określa w jakim (młody to znaczy dwudziestolatkowie czy trzydziestolatkowie). Po drugie może odstraszać osoby z pewnym doświadczeniem zawodowym. Po trzecie… ma charakter dyskryminujący (o czym piszemy w kolejnym punkcie) – szczególnie z punktu widzenia popularnej obecnie polityki różnorodności, również wiekowej.

3. Dyskryminacja

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie wolno w ogłoszeniach zamieszczać informacji, które mają charakter dyskryminujący m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Znamiona dyskryminacji nadal są widoczne w ogłoszeniach o pracę. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracodawca potrafi merytorycznie uzasadnić konieczność zatrudnienia np. wyłącznie kobiety lub młodej osoby w kontekście wykonywania zadań na danym stanowisku.

4. Literówki, styl, kolokwializmy, grafika

Wracając do ogłoszenia jako wizytówki – należy unikać jak ognia wszelkich błędów literowych i stylistycznych. Warto każde ogłoszenie wydrukować i dać osobie trzeciej do przeczytania, zanim zostanie gdzieś zamieszczone. Lepiej też zrezygnować ze sformułowań o charakterze kolokwialnym (np. „hajs”, zamiast „wynagrodzenie”). Warto także zwróć uwagę na grafikę, logo etc. Wszystko powinno współgrać z koncepcją wizualną organizacji (jeśli takowa jest) lub wyglądać choć jednolicie i schludnie.

5. Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego

W pierwszej kolejności warto się zastanowić, czy list motywacyjny jest dla nas rzeczywiście istotnym źródłem informacji o kandydacie. Jeżeli tak, a w oparciu o jego treść dokonujemy selekcji, to prośba o niego nie jest błędem. Jeśli natomiast i tak z niego nie korzystamy, to warto pamiętać o tym, że list motywacyjny zniechęca wielu kandydatów. Prośba o niego może skutkować mniejszym spływem aplikacji.

Każde ogłoszenie o pracę warto dopasować do grupy docelowej i profilu kandydata, którego szukamy. Dlatego przy jego tworzeniu należy myśleć jak potencjalny pracownik. Powyższych zasad warto się jednak trzymać przy każdym ogłoszeniu.

 

Artykuł został opublikowany w portalu Onet Biznes.