Pracodawcy przyznają, że młodzi ludzie stanowią dziś od kilku do 35% zasobów ludzkich firmy. Na razie to mniejszość, ale sytuacja naturalnie będzie się zmieniać. ATERIMA HR (z Grupy ATERIMA) zapytała więc przedstawicieli firm, które zatrudniają osoby z pokolenia Z, o opinie na temat tej grupy i o to, czy są przygotowani do zarządzania międzypokoleniowego.

Osoby z pokolenia Z różnią się od starszych współpracowników także pod względem sposobu komunikacji – mówi dr Anna Dolot, Ekspert HR w ATERIMA HR. – To pokolenie, które całe swoje życie wiodło w wolnym kraju. Wychowali się w świecie pełnym nowych narzędzi do komunikacji – powszechnie dostępnych, błyskawicznych i o globalnym zasięgu.

Pracodawcy zgodnie przyznają, że młodzi w firmie to otwartość, pomysłowość, entuzjazm i ambicje. Okazuje się jednak, że przełożeni „zetek” dalecy są od bezkrytycznego zachwytu. Podkreślają, że młodzi ludzie bywają chaotyczni, szybko się rozpraszają, a cechy te tuszują wysoką pewnością siebie. Największe rozbieżności w opiniach charakteryzował jednak obszar związany z oczekiwaniami finansowymi pokolenia Z.

Wiele innych informacji, ciekawostek i wypowiedzi pracodawców o młodym pokoleniu znaleźć można w raporcie, który pobrać można tutaj.

Publikację przygotowaliśmy w oparciu o badania jakościowe, a konkretnie wywiady pogłębione z pracodawcami. Uzyskane wyniki podzieliliśmy na trzy części. Pierwszą na temat zalet i wad pracy z młodymi osobami. Druga część dotyczyła sposobów na motywowanie przedstawicieli pokolenia Z, a trzecia przyszłości – czyli przygotowań do współpracy między pracownikami z różnych grup wiekowych.

Raport „Pokolenie Z w ocenie pracodawców” to już druga analiza ATERIMA HR na temat obecności młodego pokolenia na rynku pracy. W pierwszej analizie, którą opublikowaliśmy kilka miesięcy temu o preferencje dotyczące zatrudnienia pytaliśmy samych przedstawicieli pokolenia Z. Przebadaliśmy wówczas 1162 osoby urodzone w 1990 roku i później. Raport „Zawodowy alfabet pokolenia Z” dostępny jest na stronie: www.aterima.hr/raport-pokolenie-z.