Czym zajmujesz się w Agencji Zatrudnienia ATERIMA WORK?

W ATERIMA WORK jestem odpowiedzialna za proces zatrudniania cudzoziemców – na każdym jego etapie. Zaczynając od rekrutacji kandydatów aż po bieżącą opiekę nad osobami, które pracują już z naszą firmą w Polsce. Podczas rekrutacji zajmuję się przedstawianiem ofert, wyjaśnianiem kandydatom wszelkich szczegółów m.in. zakresu obowiązków i warunków zatrudnienia. Moim ojczystym językiem jest ukraiński, mówię też biegle po rosyjsku i angielsku. Dzięki temu komunikacja z kandydatami przebiega sprawnie.

Następnie zajmuję się przygotowaniem odpowiednich dokumentów potrzebnych do legalizacji pobytu i pracy w naszym kraju. Pomagam także w organizacji podróży do Polski. Jeśli zachodzi taka potrzeba, jestem obecna na miejscu pracy podczas zatrudnienia, gdzie pomagam w komunikacji między pracodawcą a świeżo upieczonymi pracownikami.

A na czym polega opieka na osobami, które pracują już z ATERIMA WORK?

Pracownicy mogą liczyć na moją pomoc w trakcie całego okresu zatrudnienia w Polsce. Zwracają się do mnie z bieżącymi pytaniami – np. jak zarejestrować kartę do telefonu czy jak założyć konto w banku. Pomagam też oczywiście w sprawach związanych z pracą, np. w sytuacji, gdy potrzebują zwolnienia lekarskiego lub chcą skorzystać z urlopu. Znam różnice między polskim prawem pracy, a przepisami na Wschodzie i rozumiem perspektywę cudzoziemców. Dlatego jest mi łatwiej niż moim polskim kolegom przekazać konkretne wskazówki. Odciążam tym samym pracodawców od wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem.

Przedstawicieli jakich krajów zatrudnia ATERIMA WORK?

Na ten moment najwięcej pracujących z nami cudzoziemców pochodzi z Ukrainy. Kandydaci wiedzą, że rozmawiamy w ich języku, dlatego chętnie się do nas zgłaszają. Zatrudniamy także osoby z Białorusi, Rosji oraz Mołdawii. Zgłaszają się do nas też osoby zainteresowane pracą w Polsce z bardziej odległych części świata – np. z Angoli, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Indii. Polski rynek pracy otwiera się na mieszkańców subkontynentu indyjskiego. W ATERIMA WORK jesteśmy przygotowani na to, że kandydaci z tamtego regionu będą aplikować do nas coraz częściej.

Kim są cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski? Jaki jest ich profil?

Przyjeżdża do nas zarówno dużo mężczyzn, jak i kobiet. Sporo jest wśród nich osób młodych. Najmłodsi kandydaci mają nawet po osiemnaście lat. Chętnie zgłaszają się do ATERIMA WORK studenci, którzy mają przerwę od nauki i chcą przepracować w Polsce kilka miesięcy. Najwięcej kandydatów należy jednak do przedziału wiekowego 20-45 lat. Z drugiej strony zatrudniliśmy także pracownika po sześćdziesiątym roku życia.

Czy wyjeżdżają do Polski po raz pierwszy?

W naszej bazie są zarówno osoby, które już pracowały w Polsce, więc mają pewne doświadczenia, jak i kandydaci, którzy chcą wyjechać po raz pierwszy. Ta druga grupa ma zazwyczaj wiele obaw związanych z pracą w Polsce – dojazdem, przekraczaniem granicy, formalnościami. W każdym z tych aspektów mogą liczyć na nasze wsparcie.

Zgłaszają się do nas także osoby, które przyjechały do Polski na studia, a oprócz tego chcą rozpocząć tu pracę. Według polskiego prawa cudzoziemiec, który uczy się stacjonarnie w naszym kraju, nie potrzebuje dodatkowych zezwoleń na pracę. Studenci ze Wschodu chętnie korzystają z tej możliwości.

Pracą w jakich branżach są najczęściej zainteresowani cudzoziemcy? Kim są z zawodu?

Zgłaszają się do nas różni kandydaci. Często są to wykwalifikowani pracownicy, zainteresowani pracą w konkretnym zawodzie. Na przykład spawacze, kucharze, operatorzy maszyn czy kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami.

W bazie kandydatów mamy także cudzoziemców, którzy poszukują pracy na stanowiskach wyższego szczebla. To managerowie z dużym doświadczeniem i znajomością języków czy kandydaci, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w określonych branżach, np. IT.

Cudzoziemcy, którzy aplikują do ATERIMA WORK są zainteresowani pracą w różnych sektorach. Spora grupa szuka pracy na produkcji, przy maszynach. Wielu kandydatów jest też zainteresowanych pracą w usługach czy w zawodach, które wymagają konkretnych kompetencji. Zawsze staramy się dobrze dopasować ofertę do kwalifikacji kandydata. Dzięki temu pracownik może sprawdzić się w swojej roli, a to jest powodem do zadowolenia obu stron – pracodawcy i samego pracownika.

Czy obcokrajowcy znają język polski lub czy chcą się go uczyć? I czy pracodawcy wymagają jego znajomości?

Wymóg znajomości języka zależy od pracodawcy i rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo w pracy na produkcji wymaga się od kandydatów głównie umiejętności manualnych, ale są takie stanowiska, że oczekiwana jest też znajomość polskiego przynamniej na poziomie komunikatywnym. Chodzi w tym przypadku głównie o komunikację z przełożonym i dobre zrozumienie, jakie zadania ma do wykonania pracownik.

Obserwuję, że duża część cudzoziemców jest chętna do nauki polskiego. Zwracają się do mnie z prośbą o polecenie podręczników. Dopytują też o konkretne wyrażenia, które chcą zapamiętać, bo mogą być im przydatne w codziennej pracy.

Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu wśród klientów ATERIMA WORK?

Zapotrzebowanie na pracowników zależy oczywiście od kontrahenta, z którym współpracujemy. Wśród realizowanych przez ATERIMA WORK projektów są często zlecenia na rekrutację i zatrudnienie kilku pracowników, na przykład do pięciu osób.

Z drugiej strony pomagamy pracodawcom także w dużych rekrutacjach. Jeden z naszych kontrahentów wymagał szybkiego zrekrutowania 60 pracowników zza granicy. Pozyskanie tak dużej grupy kandydatów było wyzwaniem, ale poradziliśmy sobie z nim świetnie ze względu na duże doświadczenie naszego zespołu w rekrutacji na rynku ukraińskim.

Więcej o tym, jak udało się nam sprawnie przeprowadzić tak duży projekt logistyczny przeczytać można w case study „Jak zatrudnić 60 pracowników w ściśle określonym i krótkim terminie?”.

Współpracujemy też z pracodawcami, dla których prowadzimy stałą rekrutację.

Jak współpracę z cudzoziemcami oceniają polscy pracodawcy? W czym pracownicy ze Wschodu mogą im pomóc?

Polski rynek pracy boryka się z niedoborem pracowników w wielu branżach. Pracodawcy są więc przede wszystkim zadowoleni z tego, że personel ze Wschodu jest uzupełnieniem kadrowych braków. Dzięki temu firmy nie mają na przykład problemów z utrzymaniem ciągłości produkcji czy też mogą rozpoczynać planowane projekty w terminie. Z odpowiednią ilością personelu mogą skupić się na rozwoju swoich produktów czy usług.

Polscy pracodawcy przeważnie decydują się na przedłużenie umowy z cudzoziemcami. To według mnie najlepszy dowód na to, że są zadowoleni z pracy osób spoza Unii Europejskiej w swoich przedsiębiorstwach. Nasz zespół pomaga w załatwieniu wszelkich formalności związanych z przedłużeniem zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce.

Zadowolenie z pracy w Polsce widać też wśród pracowników. Cieszy nas to, że duża grupa cudzoziemców, którzy z pewnych względów musieli wyjechać na pewien czas do swojej ojczyzny, decyduje się na powrót do pracodawcy i ponowne zatrudnienie z ATERIMA WORK. A pracodawcy chętnie ich przyjmują. Obserwujemy, jak budują się długofalowe relacje między polskim pracodawcą a pracownikiem – cudzoziemcem.