Jakich informacji lub dokumentów potrzebujesz od pracodawcy, by zatrudnić w jego firmie cudzoziemca?

Od klienta potrzebujemy tylko zamówienia – czyli informacji o chęci zatrudnienia nowych pracowników i potwierdzenia, że w tej grupie mogą znaleźć się także cudzoziemcy. Do realizacji procesu rekrutacji potrzebne będą także standardowe informacje na temat oferty pracy np. zakresu obowiązków czy wysokości wynagrodzenia.

Wszelkie procedury związane z rekrutacją, legalizacją pobytu i pracy oraz zatrudnieniem są po stronie ATERIMA. Kontaktujemy się kandydatami i zbieramy od nich potrzebne dokumenty i informacje.

Na jaki okres polska firma może zatrudnić osoby spoza Unii Europejskiej?

Za pośrednictwem agencji zatrudnienia kandydat może pracować przez osiemnaście miesięcy. Ten przepis oczywiście niczym nie różni się w przypadku cudzoziemców i Polaków.
Konkretny przedział czasu, na który zatrudniamy obcokrajowców zależy od dokumentu, na podstawie którego osoba spoza Unii Europejskiej podejmuje pracę w Polsce. Najczęściej jest to oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które pozwala przepracować 180 dni w skali roku.

Z kolei minimalny okres, na jaki przyjmujemy cudzoziemców do pracy, to 90 dni. To sytuacja, w której kandydat posługuje się tylko paszportem biometrycznym. 

Jak wygląda proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców?

Tak jak wspominałam, najczęściej wykorzystywanym przez nas dokumentem do legalizacji zatrudnienia jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Aby go uzyskać zgłaszamy się do Grodzkiego Urzędu Pracy, który wydaje potrzebny dokument w ciągu siedmiu dni roboczych. Od kolejnego dnia kandydat ze Wschodu może już zacząć wykonywać legalną pracę w Polsce.

Procedury wyglądają inaczej, jeśli cudzoziemiec chce wyrobić wizę, aby móc nieprzerwanie pracować w Polsce dłużej niż przez 90 dni. Przede wszystkim zmienia się czas oczekiwania na legalizację pobytu i pracy, który może wydłużyć się nawet do dwóch i pół miesiąca.

Na jakich warunkach zatrudniani są cudzoziemcy przez polskich pracodawców?

Dogodny model zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej w polskiej firmie wypracowujemy wspólnie z naszym kontrahentem. Pomagamy mu np. określić optymalny okres zatrudnienia.

Należy przy tym pamiętać, że cudzoziemcy zatrudniani są na takich samych warunkach jak Polacy. W kwestii wynagrodzenia oznacza to, że jego stawka nie może być niższa niż minimalna krajowa. Pracownik ze Wschodu musi być także ubezpieczony w Polsce. Przy niektórych ofertach nasi klienci oferują pracownikom ze Wschodu również zakwaterowanie.

Czy pracodawca może liczyć na pomoc w komunikacji z pracownikiem ze Wschodu?

Ojczystym językiem naszego zespołu jest ukraiński, mówimy też biegle po rosyjsku i angielsku. Dzięki temu sprawnie wspieramy pracodawców w komunikacji z pracownikami ze Wschodu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, jesteśmy na miejscu pracy podczas zatrudnienia.

Kładziemy nacisk także na dobre poinformowanie kandydatów o warunkach pracy i pobytu w Polsce. Jako pierwsza firma w branży przygotowaliśmy poradnik dla cudzoziemców. Zawiera on szereg przydatnych informacji, zaczynając od podstawowych takich jak miejsce pracy i zakwaterowania aż po odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu za granicą. Pracownicy dowiadują się z niego m.in. jak otworzyć konto bankowe, jak działa ubezpieczenie zdrowotne w Polsce czy jak założyć polski numer telefonu.

Na czym polega wsparcie w komunikacji już po zatrudnieniu pracownika?

Przez cały okres zatrudnienia pracownika zza granicy pracodawcy mają zagwarantowaną opiekę Konsultanta ATERIMA WORK. Przykładowo, gdy cudzoziemiec ma do załatwienia formalności w dziale kadr u naszego kontrahenta, ale porozumienie się sprawia mu kłopot, może do nas zadzwonić.

Wydajemy również na bieżąco wszelkie potrzebne dokumenty – np. zaświadczenie o ubezpieczeniu, zaświadczenie o zarobkach. Pracownicy mogą się z nami kontaktować także, w razie kłopotów z formalnościami poza pracą. Na przykład, gdy mają problemy z dogadaniem się w banku.

W czym jeszcze ATERIMA WORK pomaga pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemców?

Stale kontrolujemy legalność pobytu i kompletność odpowiednich dokumentów dla każdego z zatrudnionych cudzoziemców. Zajmujemy się wszelkimi sprawami kadrowo-płacowymi, czyli m.in. naliczaniem wynagrodzenia. Nasi kontrahenci mają z głowy wszelkie formalności i procedury związane z zatrudnieniem. Zyskują dzięki temu czas na rozwój swoich produktów czy usług.

Więcej o tym, jak zatrudnienie cudzoziemców pomaga polskim pracodawcom przeczytasz w artykule „Cudzoziemcy w Polsce – kim są i jak pracują”.

Jak wygląda przedłużanie pobytu cudzoziemców w Polsce i kto się tym zajmuje?

Czuwamy nad czasem zatrudnienia cudzoziemców u naszych klientów. W momencie, gdy okres legalnego pobytu i pracy osób ze Wschodu dobiega końca, zwracamy się do kontrahentów z pytaniem, czy są zadowoleni z pracowników i czy chcieliby nadal ich zatrudniać.

Oczywiście chęć dalszej pracy musi wyrazić także druga strona. O tym, że będzie taka możliwość, informujemy kandydatów jeszcze podczas rekrutacji. Sposobów przedłużania pracy jest kilka. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mogą starać się o kartę pobytu albo o zezwolenie na pracę. Jeśli pracownicy wyrażają chęć kontynuowania zatrudnienia pomagamy im w skompletowaniu odpowiednich dokumentów i we wszelkich formalnościach.

W przypadku starań o kartę pobytu cudzoziemcy nie muszą z tego powodu wracać do ojczyzny, wszystkie dokumenty składają w Polsce. Jeśli pracownik stara się o zezwolenie o pracę – wszystkie dokumenty przygotowuje, składa i odbiera ATERIMA WORK.

Jakich informacji potrzebujemy od pracodawcy, by przedłużyć pracę cudzoziemca?

Od pracodawcy oprócz informacji o chęci kontynuowania zatrudnienia potrzebujemy tylko jednego dokumentu potwierdzającego ten fakt na piśmie. Informacja ta jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

 


Po więcej szczegółów na temat zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu:

Kamil Wiatr
Kierownik Operacyjny

e-mail: kamil.wiatr@aterima-work.pl
tel. +48 12 341 18 60
kom. +48 571 409 553