Aby ich uniknąć, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia, które upraszczają proces organizowania pracowników i przynoszą korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i zrekrutowanej załogi.

Sytuacja ta dotyczy również firm, które dynamicznie się rozrastają, jednak nie są jeszcze gotowe na poniesienie dodatkowych kosztów, związanych z rozrostem zatrudnienia. Konieczność zarządzania składkami ZUS, organizacja funduszu socjalnego czy zatrudnienie dodatkowych osób do działu kadr - wszystkie te czynności zwiększają odpowiedzialność ciążącą na pracodawcy, a także podnoszą jego koszty. Dzięki temu, że współpraca z agencjami zatrudnienia zazwyczaj sprowadza się do opłacenia jednej faktury za usługi, przedsiębiorca może skupić się na swoich priorytetach, podczas gdy agencja zajmować się będzie wszelakimi formalnościami

Szczególnie na usługach agencji zatrudnienia skorzystać mogą firmy, które planują zatrudnienie cudzoziemców. Ich rekrutacja wiąże się z dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić. Dzięki wsparciu ze strony agencji, przedsiębiorcy nie muszą angażować się w legalizację pobytu cudzoziemców, a także pamiętać o jej przedłużaniu. To rozwiązanie trafia przede wszystkim do średnich i dużych firm, gdzie ponoszony wysiłek jest jednakowy i niezależny od liczebności zatrudnianej załogi.

Czym się kierować przy wyborze właściwej agencji?

Ze względu na zróżnicowaną przestrzeń prawną, jak i zdywersyfikowane wymagania związane z poszczególnymi sektorami gospodarki, pracownicy agencji zatrudnienia muszą się odznaczać szeroką wiedzą w przepisach i zmianach w legislacji. Odprowadzanie podatków, terminowe wypłaty czy zgłoszenia do organów administracji - to tylko niektóre z wyzwań, jakim musi sprostać efektywna agencja. I to przy setkach pracowników, których delegują do pracy. Dlatego też pierwszym kryterium oceny powinna być legalność działalności danej agencji, potwierdzona opiniami z różnych źródeł.

Rzetelność agencji zatrudnienia potwierdzają organizacje pozarządowe, takie jak Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR czy World Employment Confederation. Należy zwrócić uwagę, czy wzmianki o firmie, z którą chcemy podjąć współpracę, pojawiają się w mediach nadzorowanych przez te organizacje.

Nie bez znaczenia jest też rozmiar agencji zatrudnienia. Niewielkie firmy niejednokrotnie są w stanie skutecznie zorganizować pracowników pod konkretne wymagania, jednak pośród ilości zleceń, które przetwarzają, często nie są w stanie zapewnić efektywnego kontaktu w trakcie trwania umowy. Wpływa to negatywnie nie tylko na firmę, która podjęła współpracę z agencją zatrudnienia, ale przede wszystkim na zatrudnionych pracowników, którzy nie czują się bezpiecznie, co może obniżać ich efektywność.  

Należy pamiętać, że pomimo decyzji zapadających na osi pracodawca - agencja zatrudnienia, w centrum całego procesu rekrutacji znajduje się pracownik. Całe postępowanie ma na celu ułatwić przedsiębiorcy prowadzenie działalności, jak również znaleźć godną i legalną pracę dla zatrudnianych pracowników.

W świetle tego, dobrą agencją zatrudnienia będzie ta, która potrafi efektywnie zorganizować pracowników wedle przedstawionych wymagań i zadba o komunikację, aby nowi członkowie mogli się zżyć z resztą załogi i stać się integralną częścią firmy. Zapewnienie tych warunków prowadzi do równego traktowania pracowników delegowanych, pozwala im się rozwijać i niejednokrotnie kończy się zatrudnieniem najlepszych członków załogi w oparciu o umowę o pracę.