Polski rynek pracy coraz bardziej otwiera się na mieszkańców subkontynentu indyjskiego. Rekruterzy ATERIMA WORK przekonali się o tym podczas współpracy z klientem, który poszukiwał do pracy na specjalistycznym stanowisku kandydata ze… Sri Lanki. Wymagania były jasno sprecyzowane:

- bardzo ważne było wyższe wykształcenie z dziedziny marketingu i zarządzania,

- znajomość rynku e-commerce w Indiach i na Sri Lance

- umiejętność swobodnego porozumiewania się w trzech językach, w tym w języku syngaleskim, którym komunikuje się na świecie 16 milionów osób.

W ATERIMA WORK w bazie kandydatów mamy wielu cudzoziemców, którzy poszukują pracy na stanowiskach wyższego szczebla. To specjaliści z dużym doświadczeniem i znajomością rzadkich języków oraz kandydaci, którzy posiadają unikatową wiedzę w określonych branżach.

Po uruchomieniu rekrutacji udało się dotrzeć do potencjalnej kandydatki ze Sri Lanki, która spełniała wszystkie kryteria. W przypadku zatrudniania cudzoziemców, znalezienie odpowiedniego kandydata na tak specjalistyczne stanowisko to jednak dopiero połowa sukcesu. Bardzo ważną rolę odgrywa proces legalizacji pracy, który wymaga od pracodawcy szeregu działań. Często są one skomplikowane i bardzo czasochłonne. ATERIMA WORK kładzie szczególny nacisk na przygotowanie kompletu odpowiednich dokumentów potrzebnych do legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Naszych klientów staramy się całkowicie odciążać i kompleksowo załatwiać wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika w kraju.

Na samym początku należało uzyskać zezwolenie na pracę kandydata i udowodnić, że posiada on odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje, aby rozpocząć pracę w Polsce. Stanowisko Junior International Business Development Specialist, na które kandydatka była rekrutowana, jest bardzo specjalistyczne, dlatego wszystkie kompetencje potencjalnego pracownika musiały zostać poparte odpowiednimi dokumentami (np. międzynarodowo uznawalnym dyplomem) i certyfikatami. Następnym krokiem było otrzymanie wizy.

W przypadku kandydatów ze Sri Lanki sprawa robi się jednak bardziej skomplikowana – na terenie kraju nie ma placówki dyplomatycznej RP, w której można wnioskować o wizę. Najbliższa polska ambasada znajduje się w New Delhi w Indiach. Obsługuje ona kilka krajów azjatyckich, co wpływa na duże kolejki i opóźnienia w oczekiwaniu na wizę. W trakcie takiej rekrutacji trzeba więc uzbroić się w cierpliwość. Bardzo ważna jest również wiedza z zakresu procedur administracyjnych i jej stałe aktualizowanie. W ATERIMA WORK stale śledzimy zmiany w polskim prawie pracy. Dzięki temu wiemy, jakie procedury obowiązują i ile czasu może zająć nam proces legalizacji pobytu kandydata. Dane mówią same za siebie – w ubiegłym roku składane przez nas wnioski o przedłużenie pobytu i pracy dla osób z zagranicy zostały w 100% rozpatrzone pozytywnie.

Pozyskanie pracownika z tak egzotycznego i odległego kraju jak Sri Lanka było dla nas dużym wyzwaniem, ale poradziliśmy sobie z nim dzięki dużemu doświadczeniu zespołu w rekrutacjach specjalistycznych oraz trzymaniu ręki na pulsie w zakresie zmian przepisów w polskim prawie i prawie dotyczącym pracy cudzoziemców.