Od 1 lipca tego roku wszedł w życie Polski Ład 2.0, który zakłada kolejne już w tym roku zmiany w prawie podatkowym. Dotyczą one wszystkich tych, którzy uzyskują dochód na terenie Polski.

Zakłada on m.in. obniżenie stawki podatku oraz kilka innych istotnych różnić w stosunku do wersji z początku roku 2022. Jakich konkretnie zmian możemy się spodziewać?

Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Największe zmiany wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu 2.0, to:

  • Nowa odsłona programu zakłada obowiązywanie tzw. ustawy Niskie Podatki. Wraz z nią od 1 lipca obowiązuje w Polsce obniżona stawka podatku dochodowego w pierwszym progu i wynosi 12% (z wcześniejszych 17%).
  • Kwota zmniejszająca podatek ulega zmianie z 5100 zł na 3600 zł rocznie.
  • Istotną zmianą w prawie podatkowym jest także likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Nie zmienia się za to wysokość kwoty wolnej od podatku i nadal wynosi ona 30 000 zł.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej, będą mogli skorzystać z pewnych udogodnień.

W przypadku podatku liniowego zapłaconą składkę zdrowotną będzie można zaliczyć do kosztów działalności, jednak podstawa opodatkowania będzie mogła być obniżona o nie więcej niż 8,7 tys. zł rocznie.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo mogą obniżyć przychód o połowę kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Ci, którzy wybrali kartę podatkową, obniżą podstawę opodatkowania o 19 proc. zapłaconych składek.

Polski Ład 2.0 a umowa zlecenie

Osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie początkowo odczują negatywne skutki wprowadzenia Polskiego Ładu 2.0, ponieważ ich pensje będą niższe (przy zarobkach do 12 800 brutto miesięcznie).

Wynika to z braku możliwości stosowania miesięcznej kwoty wolnej od podatku,  zniesienia mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek oraz braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorcy nie odczują żadnych korzyści wynikających z wprowadzenia programu. Formą rekompensaty będzie dla nich wysoki zwrot podatku za rok 2022.

Przykładowo, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy wynosi 3200 zł, to pod wpływem zmian w Polskim  Ładzie, od 1 lipca jego zleceniodawca będzie odprowadzał miesięczną zaliczkę PIT w kwocie 265 zł, czyli więcej o 103 zł niż wcześniej. Oznacza to, że pensja netto zleceniobiorcy będzie o tyle niższa. Wyższy za to będzie zwrot podatku i wynosić będzie 2562 zł.

Szczegółowo ze wszystkimi zmianami można zapoznać się na stronach rządowych m.in. tutaj: https://www.gov.pl/web/kas/niskie-podatki-kto-zaplaci-od-lipca-wyzsze-zaliczki-i-dlaczego.

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z naszego kalkulatora wynagrodzeń, który uwzględnia już zmiany w ustawie Polski Ład. Kalkulator znaleźć można na naszej stronie pod adresem: https://www.aterima-work.pl/kalkulator-wynagrodzen.html.